Červená Voda
Oficiální stránky obce
Červená Voda

Rozhledna na Křížové hoře

Otevírací doba

Rozhledna je volně přístupná bez obsluhy 24/denně.

 

Kulturně turistický objekt Křížová hora

Křížová hora je jedním z vrcholů Jeřábské vrchoviny a vypíná se do výšky 735 m n.m. na východ od Červené Vody. Dříve to bylo oblíbené výletní a poutní místo červenovodských obyvatel, na vrchol vedla křížová cesta, na náhorní plošině stál dřevěný kostelík a výletní restaurace. Od války, se všemi jejími důsledky, místo postupně pustlo, křížová cesta byla zničena, kostelík zbourán.

Vyvrcholením snah o znovuoživení tohoto místa bylo vybudování kulturně turistického objektu s rozhlednou.

K realizaci byl vybrán projekt Ing. Arch. Mádlíka, který citlivě přistupuje k dané lokalitě tak, aby stavba minimálně narušovala okolní krajinu a zároveň se stala nepřehlédnutelnou novou dominantou širokého okolí. Tvoří ji přízemní otevřený ochoz zakončený oblou střechou a věž s vyhlídkovým ochozem ve výšce 25 m nad úrovní terénu. Jádro věže tvoří betonový tubus, obložený dřevěnými prvky.

Původní obsah lokality připomíná historická stopa původního kostelíka, provedená v kamenné dlažbě lemované trávou, okolo které se odvíjí nový příběh současné novostavby, jako místa k setkávání, pořádání kulturních akcí pod širým nebem, jako vyhlídkové, výletní a poutní místo.

Stavbu provedla firma VCES, investorem byla Obec Červená Voda za podpory Evropské unie - v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A ČR - Polsko, ze které se hradilo 85 % nákladů z celkové výše 7,2 mil. Kč. Projekt byl rovněž podpořen Pardubickým krajem, který poskytl dotaci na vypracování projektové dokumentace. Rozhledna pak byla slavnostně otevřena v červnu 2007.

Z historie Křížové hory

První zmínka o Křížové hoře (německy Kreuzberg) je v Gramizově popisu v Zemském archivu v Brně z roku 1653. Jméno pravděpodobně dostala podle kříže, který tu stával.

V rodinné kronice Kubeckových z Červené Vody se uvádí, že v roce 1813 se na horu konalo procesí na oslavu vítězství nad Napoleonem v Bitvě národů u Lipska.

V roce 1833 tu byl postaven malý dřevěný kostelík bez věže. Když později vyhořel, byl vystavěn nový větší s věží a jeho střecha pokryta plechem. Zvon do věže byl odlit v Olomouci a přetrval tu asi 100 let. Hora byla odlesněna a teprve kolem roku 1850 byla znovu osázena stromy.

V roce 1863 byly nově malovány obrazy křížové cesty umístěné na pískovcových křížích kolem vrcholu hory. 12 obrazů věnovala obec Červená Voda a dva darovali dobrodinci. Oltářní obraz byl přinesen až z poutního místa Mariazell v Rakousku. V roce 1905 byly zhotoveny lavice a zařízeno větrání.

Vedle kostela byla v roce 1923 vybudována dřevěná chata, která sloužila poutníkům k úkrytu před nepohodou. Slavnostního otevření chaty se zúčastnilo přes 2000 lidí. Každým rokem se na hoře konala poutní slavnost 26. června a 6. srpna.

"Spolek Křížové hory", který se staral o zvelebení tohoto místa a okolí, založil v roce 1933 místostarosta Červené Vody Robert Illichmann. Od okraje Červené Vody byla vysázena lipová alej k okraji lesa a byly zřízeny lavičky při cestě na horu. Hora se stala vyhledávaným místem poutníků a výletníků z Červené Vody a blízkého i širšího okolí.

Po roce 1945 po odsunu německého obyvatelstva, začalo nové osídlování Červenovodska. Prostor za Křížovou horou byl vyčleněn jako cvičiště naší armády a od roku 1969 do roku 1990 sloužil sovětské armádě. Došlo k devastaci Křížové hory a k likvidaci poutního místa. Křížová cesta byla vytrhána, pískovcové kříže zlámány a pohozeny v lese, chata i kostelík byly poničeny a nakonec po roce 1960 zcela zbourány a odklizeny. Nahoře zůstaly jen kusy kříže s letopočtem 1800 a zbytky základů kostelíka a chaty.

Zeměpisné určení místa

Křížová hora je dominantou celé Červené Vody. Leží poměrně nedaleko středu obce a dokud byl její vrchol holý, byl z ní krásný výhled nejen na Červenou Vodu, ale i na celé údolí Červenovodského potoka i do údolí Březné a na okolní kopce.

Vrchol Křížové hory tvoří nevelká plošina, která prudce spadá k západu k Červené Vodě, mírněji k severu a k jihu a nejmírněji k východu.

Kdysi tam stávala kaple Proměnění Páně, kamenný kříž a dřevěná hospůdka, vrchol hory byl téměř holý a na svazích les nízký. Kaple byla zdaleka viditelná a tvořila dominantu celé krajiny. Š½e odtud byl opravdu úchvatný pohled na Červenou Vodu a na protější kopce Bukovohorské hornatiny, lze usoudit ještě dnes, podaří-li se nám alespoň na některých místech najít průhled v hradbě stromů.

Křížová hora v nadmořské výšce 735 m. To není absolutně příliš mnoho, ale výškový rozdíl vůči Červené Vodě je asi 200 m, což při vzdálenosti necelého kilometru je převýšení značné."

(Z knihy "Červená Voda a okolí blízké i vzdálené", autor publikace: Josef CINK)


Mapa


Zvětšit mapu

Webkamera

Používání kamery

Váš prohlížeč vás vyzve k instalaci potřebného kodeku, který bude využívat při manipulaci s kamerou. Pro bezproblémové používání kamery upřednostňujte prohlížeč Internet Explorer.

Fotogalerie
Historie na Křížové hoře
Historie na Křížové hoře
Historie na Křížové hoře
Historie na Křížové hoře
Historie na Křížové hoře
Historie na Křížové hoře
Historie na Křížové hoře
Historie na Křížové hoře
Historie na Křížové hoře
Historie na Křížové hoře
Historie na Křížové hoře
Historie na Křížové hoře
Projekt rozhledny Křížová hora
Projekt rozhledny Křížová hora
Projekt rozhledny Křížová hora
Stavba rozhledny na Křížové hoře
Stavba rozhledny na Křížové hoře
Stavba rozhledny na Křížové hoře
Stavba rozhledny na Křížové hoře
Stavba rozhledny na Křížové hoře
Stavba rozhledny na Křížové hoře
Stavba rozhledny na Křížové hoře
Stavba rozhledny na Křížové hoře
Stavba rozhledny na Křížové hoře
Stavba rozhledny na Křížové hoře
Rozhledna Křížová hora
Rozhledna Křížová hora
Rozhledna Křížová hora
Rozhledna Křížová hora
Rozhledna Křížová hora
Rozhledna Křížová hora
Rozhledna Křížová hora
Rozhledna Křížová hora
Rozhledna Křížová hora
Pohledy z rozhledny Křížová hora
Pohledy z rozhledny Křížová hora
Pohledy z rozhledny Křížová hora