Červená Voda
Oficiální stránky obce
Červená Voda

Komunitní centrum Červená Voda

Povinná publicita

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Komunitní centrum Červená Voda

Registrační číslo 

projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002434

Poskytovatel dotace: Evropská Unie a Ministerstvo pro místní rozvoj
  

Maximální výše dotace: 3 409 019,69 Kč,  Plánované celkové výdaje: 7 368 613,25 Kč
Projekt: Miroslav Švestka
Zhotovitel: Služby obce Červená Voda



 Popis projektu:

Celkovým cílem je zrekonstruovat pro komunitní účely 2. nadzemní podlaží budovy bývalého kina SPUK a nabídnout obyvatelům obce i regionu kvalitní bezbariérově přístupné prostory, které budou moci využívat pro svoje sociální, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity. Obsahem projektu realizovaného v rámci programu IROP, je zejména vybudování komunitní místnosti, rekonstrukce sociálních zařízení a zajištění bezbariérového přístupu do objektu pro handicapované občany. Cílem projektu je tedy vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro setkávání členů místní komunity, které budou moci být využívány mimo jiné pro následující činnosti:

- odborné sociální poradenství dle § 37 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro osoby ohrožené sociálním vyloučením,

- veřejná projednávání a setkávání obyvatel komunity, sousedů a ostatních obyvatel obce a regionu,

- setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity,

- realizace sociálních, kulturních, volnočasových a zájmových akcí,

- organizace vzdělávacích činností a získávání kompetencí pro řešení běžných životních problémů a situací (komunitní místnost).

Fotogalerie
Finální stav
Finální stav
Finální stav
Finální stav
Finální stav
Finální stav
Finální stav
Průběh realizace
Průběh realizace
Průběh realizace
Průběh realizace
Průběh realizace
Průběh realizace
Průběh realizace
Průběh realizace
Průběh realizace
Průběh realizace
Průběh realizace
Průběh realizace
Průběh realizace
Průběh realizace
Průběh realizace
Průběh realizace
Průběh realizace
Průběh realizace