Červená Voda
Oficiální stránky obce
Červená Voda

Mapový portál obce Červená Voda

V portálu naleznete katastrální mapu prokreslenou do aktuální ortofotomapy (podrobný satelitní snímek), ze které je možné získávat informace o vlastnictví, druhu pozemku, územním plánu, průběhu inženýrských sítí, záplavového území, umístění sakrálních památek a mnoho dalšího. Může Vám tedy poskytnout zdarma dostatek potřebných informací, které naleznete pouze na katastru nemovitostí nebo jinde ovšem mnohdy za poplatek.

Případné dotazy k portálu Vám rád zodpoví majetkový referent, pan Bc. Karel Uhlíř (tel.: 465 626 216, mob.: 731 151 949, uhlir@cervenavoda.cz)

Otevřít mapový portál