Červená Voda
Oficiální stránky obce
Červená Voda

Hlášení rozhlasu

Obecní rozhlas hlásí dle aktuální potřeby či poptávky a to vždy v 10 hodin a v 14:45 hodin. Žádosti o vyhlášení přijímá podatelna obecního úřadu nejpozději 30 minut před hlášením, tedy pracovní dny do 9:30 hodin a odpoledne do 14:15 hodin. Pozdě dodané žádosti budou vyřízeny v následujícím pravidelném hlášení. Mimo standardní časy se hlásí pouze mimořádná hlášení v případě výjimečných situací jako jsou havárie či poruchy sítí, krizová ohrožení, výstrahy apod. nebo na pokyn starosty (místostarosty) obce. Rozhlasová relace je v písemné podobě po hlášení zveřejněna také na webových stránkách obce v sekci Hlášení rozhlasu. Provoz obecního rozhlasu zajišťuje pracovnice OÚ Michaela Kubíčková. 

 

Hledat ve hlášení rozhlasu
Skrýt vyhledávání