čtvrtek 18. září 2014
Nastavení velikosti textu: A A A
Vyhledat
Menu
 • Vítejte na stránkách Obce Červená Voda
 • Obec Červená Voda
 • Historie obce
 • Historie speciál
 • 1. Před úsvitem
 • 2. První zmínky o obci
 • 3. Schürerové a sklárny
 • 4. Na žerotínském panství
 • 5. Nástup Lichtenštejnů
 • 6. Založení Orlice
 • 7. K počátkům kapitalismu
 • 8. Konec monarchie
 • 9. Mezi světovými válkami
 • 10. Na skok za hranice
 • 11. Sjednocení Červené Vody
 • Znak obce
 • Mapa obce
 • Památky
 • Knihy a publikace
 • Pohlednice
 • Smuteční síň
 • Obecní úřad
 • Kontaktní formulář
 • SMS InfoKanál
 • Registr oznámeni
 • Povinné informace
 • Úřední deska
 • Dokumenty
 • Platné vyhlášky a nařízení obce
 • Směrnice a pravidla
 • Formuláře
 • Z jednání zastupitelstva
 • Výpisy z jednání RO
 • Ostatní
 • Územní plán obce
 • Plán zimní údržby
 • Jízdní řády
 • Volby
 • Obecní samospráva
 • Zastupitelstvo obce
 • Rada obce
 • Zvláštní orgány
 • Školská rada
 • Služby obce Červená Voda
 • Červenovodský zpravodaj
 • Obálky Červenovodského zpravodaje
 • Pečovatelská služba
 • Organizace a instituce
 • Obecní knihovna
 • Kino SPUK
 • Klub čilých babiček
 • Římskokatolická farnost Červená Voda
 • Varhany ve farním kostele
 • Sbor dobrovolných hasičů obce Červená Voda
 • Základní škola a mateřská škola Červená Voda
 • Domov důchodců sv. Zdislavy
 • Sdružení hasičů ČMS okrsek č. 25 Červená Voda
 • Kalendář akcí
 • Společenské prostory
 • Sport
 • Plán užívání tělocvičny ZŠ
 • Sportovní areály
 • Víceúčelové sportoviště
 • Katalog místních firem
 • Formulář pro vložení firmy
 • Inzerce pro občany
 • Formulář pro zadání inzerce
 • Fotogalerie
 • Turistické informace
 • Turistická infocentra
 • Muzea
 • Vojenské opevnění
 • Rozhledny
 • Pěší turistika
 • Cykloturistika
 • Lyže
 • Lyžařská oblast Jeřáb
 • Lyžařská oblast Buková hora a Suchý vrch
 • Webkamery
 • Rozhledna na Křížové hoře
 • Užitečné odkazy
 • Linka bezpečí
 • Mapa stránek
 • Obce mikroregionu
  Jsme členy

  Zastupitelstvo obce

  Zastupitelstvo obce

  Zastupitelstvo obce Červená Voda je nejvyšším orgánem samosprávy obce. Rozhoduje o věcech v samostatné působnosti a má 15 členů. Jednání zastupitelstva je veřejné. Zastupitelstvu je mj. vyhrazeno:

  • schvalovat program rozvoje obce, územní plán, rozpočet obce
  • vydávat obecně závazné vyhlášky
  • volit starostu obce, místostarostu, členy rady obce a výborů zastupitelstva
  • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce a výbory zastupitelstva
  • rozhodovat o stanovených majetkoprávních záležitostech
  • plnit další úkoly stanovené zákonem (zejména. zákon č. 128/2000 Sb. o obcích)
  Jméno Funkce Kandidátní listina
  Mgr. Petr Máca předseda KV ODS
  MUDr. Ludmila Moravcová člen FV ODS
  MUDr. Libuše Kalinová člen ZO ODS
  Zdeněk Klíma člen RO ODS
  Josef Kuběnka místostarosta obce ODS
  František Knápek člen KV KSČM
  Anna Hošková člen ZO ČSSD
  PaedDr. Miloš Harnych starosta obce KDU-ČSL
  Ing. Martin Kadrman člen ZO ČSSD
  Mgr. Olga Koukalová člen ZO KSČM
  Kamil Minář člen KV ČSSD
  Mgr. Luděk Bílý člen RO KDU-ČSL
  Jaroslava Špačková člen ZO KDU-ČSL
  Ing. Petr Mareš člen RO TOP 09
  Michael Rašek předseda FV KSČM

   ZO - zastupitelstvo obce
  RO - rada obce
  KV - kontrolní výbor
  FV - finanční výbor

  Výbory zastupitelstva obce

  Výbory zastupitelstva obce jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva, plní úkoly, které jim zastupitelstvo uloží a jemu jsou ze své činnosti odpovědné a jemu předkládají své návrhy a stanoviska.

  Finanční výbor

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
  • plní další úkoly jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce

   Aktuální složení

  Předseda Michael Rašek
  Členové Jana Bartoňová
  Ing. Václav Jetmar
  MUDr. Ludmila Moravcová
  Tomáš Verner

  Kontrolní výbor

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
  • plní další úkoly jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce

  Aktuální složení

   

  Předseda  Mgr. Petr Máca
  Členové František Knápek
  Ing. Jan Kovář
  Kamil Minář
  Tomáš Vaněček

  Osadní výbory

  jsou oprávněny

  • předkládat zastupitelstvu obce radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce

  • vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce  a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce

  • vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce

  Aktuální složení výborů:

  Mlýnice a Mlýnický Dvůr

  Předseda  Jiří Janků
  Členové Jana Chudá

  Šanov

  Předseda  Marta Víchová
  Členové Petr Bubák
  Rudolf Koubek
  Jiří Seidl
  Leszek Wawrzyczek

  Dolní a Horní Orlice

  Předseda  Pavel Liepold
  Členové Petr Ješina
  Jan Maleček
  Josef Šembera
  Martin Šembera

   

  Kasárna


  Předseda  František Čermák
  Členové Radka Janjuková
  Jiří Kaška
  Květoslav Chromý
  Michal Vogl

  SOCV - služby obce Červená Voda
  Obecní rozhlas

  Sbírka ošacení

  úterý 16. září 2014

  Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s farností v Červené Vodě vyhlašuje  - HUMANITÁRNÍ SBÍRKU  - ošacení, lůžkovin, domácí potřeby, deky, hračky a jiné. Sbírka se uskuteční v obecní garáži u paneláků ve dnech 16.9.2014 od 10.00-12.00 hod., 18.9. od 14.00-16.00 hod., 23.9.2014 od 14.00-16.00 hod., 25.9.2014 od 10.00-12.00 hod. a 26.9.2014 od 10.00-12.00 hod. a 14.00-16.00 hod.


  Pouťové loučení s létem

  sobota 20. září 2014

  SDH Červená Voda zve širokou veřejnost na "Pouťové loučení s létem" v sobotu 20.9.2014 od 20:00 hod. v sále hasičské zbrojnice za nemocnicí.

  K poslechu a tanci hraje skupina: "My dva & band"

  Vstupné 60,-Kč 


  Studie na obecním úřadě

  neděle 21. září 2014

  Zveme všechny zájemce o řešení budoucí podoby prostoru po staré škole k návštěvě obecního úřadu v neděli 21. září. V době od 10.00 do 12.00 hod. bude přítomen autor studie Ing. arch. Jan Mádlík z Hradce Králové. Podá výklad k rešení prostoru a zodpoví vaše dotazy.

  Studie je samozřejmě stále přístupná celé září v době provozu úřadu v malé zasedací místnosti ve druhém patře.


  Kalendář akcí

  fotbalové utkání

  pátek 19. září 2014

  Více

  Pouťové loučení s létem

  sobota 20. září 2014

  Více

  fotbalové utkání

  sobota 20. září 2014

  Více
  Katalog firem
  Soukromá inzerce
  Z fotogalerie
  Záchranný kruh