sobota 29. duben 2017
Nastavení velikosti textu: A A A
Vyhledat
Menu
 • Vítejte na stránkách Obce Červená Voda
 • Obec Červená Voda
 • Historie obce
 • Historie speciál
 • 1. Před úsvitem
 • 2. První zmínky o obci
 • 3. Schürerové a sklárny
 • 4. Na žerotínském panství
 • 5. Nástup Lichtenštejnů
 • 6. Založení Orlice
 • 7. K počátkům kapitalismu
 • 8. Konec monarchie
 • 9. Mezi světovými válkami
 • 10. Na skok za hranice
 • 11. Sjednocení Červené Vody
 • Znak obce
 • Mapa obce
 • Památky
 • Knihy a publikace
 • Pohlednice
 • Smuteční síň
 • Obecní úřad
 • Kontaktní formulář
 • SMS InfoKanál
 • Registr oznámeni
 • Povinné informace
 • Úřední deska
 • Povinně zveřejňované smlouvy
 • Dokumenty
 • Platné vyhlášky a nařízení obce
 • Směrnice a pravidla
 • Formuláře
 • Z jednání zastupitelstva
 • Výpisy z jednání RO
 • Ostatní
 • Územní plán obce
 • Plán zimní údržby
 • Jízdní řády
 • Volby
 • Smuteční oznámení
 • Změna č. 1 územního plánu
 • Obecní samospráva
 • Zastupitelstvo obce
 • Rada obce
 • Zvláštní orgány
 • Školská rada
 • Služby obce Červená Voda
 • Červenovodský zpravodaj
 • Zpravodaje ke stáhnutí
 • Obálky Červenovodského zpravodaje
 • Organizace a instituce
 • Obecní knihovna
 • Kino SPUK
 • Klub čilých babiček
 • Římskokatolická farnost Červená Voda
 • Varhany ve farním kostele
 • Sbor dobrovolných hasičů obce Červená Voda
 • Základní škola a mateřská škola Červená Voda
 • Domov důchodců sv. Zdislavy
 • Kalendář akcí
 • Společenské prostory
 • Sport
 • Plán užívání tělocvičny ZŠ
 • Sportovní areály
 • Víceúčelové sportoviště
 • Katalog místních firem
 • Formulář pro vložení firmy
 • Inzerce pro občany
 • Formulář pro zadání inzerce
 • Fotogalerie
 • Turistické informace
 • Turistická infocentra
 • Muzea
 • Vojenské opevnění
 • Rozhledny
 • Pěší turistika
 • Cykloturistika
 • Lyže
 • Lyžařská oblast Jeřáb
 • Lyžařská oblast Buková hora a Suchý vrch
 • Webkamery
 • Rozhledna na Křížové hoře
 • Užitečné odkazy
 • Linka bezpečí
 • Sociálně-právní ochrana dětí
 • Mapa stránek
 • Projekty a investiční akce
 • Plán rozvoje obce
 • Obce mikroregionu
  Jsme členy

  Zastupitelstvo obce

  Zastupitelstvo obce

  Zastupitelstvo obce Červená Voda je nejvyšším orgánem samosprávy obce. Rozhoduje o věcech v samostatné působnosti a má 15 členů. Jednání zastupitelstva je veřejné. Zastupitelstvu je mj. vyhrazeno:

  • schvalovat program rozvoje obce, územní plán, rozpočet obce
  • vydávat obecně závazné vyhlášky
  • volit starostu obce, místostarostu, členy rady obce a výborů zastupitelstva
  • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce a výbory zastupitelstva
  • rozhodovat o stanovených majetkoprávních záležitostech
  • plnit další úkoly stanovené zákonem (zejména. zákon č. 128/2000 Sb. o obcích)
  Jméno Funkce Kandidátní listina
  Miroslav Bednář člen ZO ČSSD
  Mgr. Luděk Bílý člen RO KDU-ČSL
  Mgr. Zdeňka Fojtíková předseda KV KSČM
  PaedDr. Miloš Harnych místostarosta obce KDU-ČSL
  Milan Vaněček člen ZO ODS
  Josef Kuběnka člen RO ODS
  Ing. Petr Mareš Ph.D. starosta obce TOP09
  MUDr. Olga Měchurová člen ZO ODS
  Kamil Minář člen ZO ČSSD
  MUDr. Ludmila Moravcová člen ZO ODS
  Ing. Jan Kovář člen ZO KDU-ČSL
  Michael Rašek člen ZO KSČM
  Luděk Habarta člen ZO Nezávislí občané
  Miroslav Švestka místostarosta obce ODS
  Zuzana Wawrzyczková předseda FV ODS

   ZO - zastupitelstvo obce
  RO - rada obce
  KV - kontrolní výbor
  FV - finanční výbor

  Výbory zastupitelstva obce

  Výbory zastupitelstva obce jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva, plní úkoly, které jim zastupitelstvo uloží a jemu jsou ze své činnosti odpovědné a jemu předkládají své návrhy a stanoviska.

  Finanční výbor

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
  • plní další úkoly jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce

   Aktuální složení

  Předseda Zuzana Wawrzyczková
  Členové

   Jana Bartoňová

  Ing. Václav Jetmar

  Ing. Roman Mik

  MVDr. David Švestka

  Kontrolní výbor

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
  • plní další úkoly jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce

  Aktuální složení

   

  Předseda  Mgr. Zdeňka Fojtíková
  Členové

   MUDr. Ludmila Moravcová

   

  Jiří Seidl

  Tomáš Verner

  Osadní výbory

  jsou oprávněny

  • předkládat zastupitelstvu obce radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce

  • vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce  a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce

  • vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce

  Aktuální složení výborů:

  Moravský Karlov

  Předseda  Luděk Habarta
  Členové

   Marie Davidová

  František Anderle

  Luděk Černohous

  Jindřich Macan

  Šanov

  Předseda  Marta Víchová
  Členové

   Petr Bubák

  Rudolf Koubek

  Jiří Seidl

  Leszek Wawrzyczek

  Dolní a Horní Orlice

  Předseda  Pavel Liepold
  Členové

   Iva Kotková

  Petr Ješina

  Jan Maleček

  Martin Šembera

   

  Kasárna


  Předseda  František Čermák
  Členové

  Veronika Čermáková

  Helena Morongová

  Michaela Pomikálková

  Michal Vogl

  SOCV - služby obce Červená VodaGeoportál Červená Voda
  Kalendář akcí

  Poradna pro nedoslýchavé

  středa 17. květen 2017

  Více

  Poradna pro nedoslýchavé

  středa 14. červen 2017

  Více
  Katalog firem
  Soukromá inzerce
  Z fotogalerie
  Záchranný kruh