Červená Voda
Oficiální stránky obce
Červená Voda

Úspěch v krajském kole

8. března 2019

 
Úspěch i v krajském kole
V únorovém čísle Zpravodaje jsme blahopřáli žákyni 9. ročníku Šárce Martincové k vítězství v okresním kole olympiády v němčině.
7. března proběhlo v Pardubicích v Domově dětí a mládeže BETA krajské kolo olympiády, ve kterém v kategorii II. A reprezentovala Šárka okres Ústí nad Orlicí a zároveň i naši školu.
Krajská soutěž se skládala ze dvou částí. Nejdříve zdolala Šárka poslech s porozuměním a poté následovala ústní část- dialog před porotou složenou z rodilých mluvčích. Rozhovor tentokrát probíhal mezi dvěma vylosovanými soutěžícími na základě vybraných klíčových slov. Témata ke konverzaci vyplývající z daných slovíček lze pouze odhadovat, jejich volba je v kompetenci tvůrců úloh. Šárka jazykovou situaci zvládla, dokázala uplatnit své komunikační dovednosti. To porota ocenila a udělila Šárce 3. místo.
Z Pardubic jsme odjížděly spokojeny a obohaceny o další zkušenosti.
Děkujeme obecnímu úřadu za dopravu, nemusely jsme se brzkým ranním vlakem trmácet do krajského města.
Mgr. Hana Harnychová