sobota 29. duben 2017
Nastavení velikosti textu: A A A
Vyhledat
Menu
 • Vítejte na stránkách Obce Červená Voda
 • Obec Červená Voda
 • Historie obce
 • Historie speciál
 • 1. Před úsvitem
 • 2. První zmínky o obci
 • 3. Schürerové a sklárny
 • 4. Na žerotínském panství
 • 5. Nástup Lichtenštejnů
 • 6. Založení Orlice
 • 7. K počátkům kapitalismu
 • 8. Konec monarchie
 • 9. Mezi světovými válkami
 • 10. Na skok za hranice
 • 11. Sjednocení Červené Vody
 • Znak obce
 • Mapa obce
 • Památky
 • Knihy a publikace
 • Pohlednice
 • Smuteční síň
 • Obecní úřad
 • Kontaktní formulář
 • SMS InfoKanál
 • Registr oznámeni
 • Povinné informace
 • Úřední deska
 • Povinně zveřejňované smlouvy
 • Dokumenty
 • Platné vyhlášky a nařízení obce
 • Směrnice a pravidla
 • Formuláře
 • Z jednání zastupitelstva
 • Výpisy z jednání RO
 • Ostatní
 • Územní plán obce
 • Plán zimní údržby
 • Jízdní řády
 • Volby
 • Smuteční oznámení
 • Změna č. 1 územního plánu
 • Obecní samospráva
 • Zastupitelstvo obce
 • Rada obce
 • Zvláštní orgány
 • Školská rada
 • Služby obce Červená Voda
 • Červenovodský zpravodaj
 • Zpravodaje ke stáhnutí
 • Obálky Červenovodského zpravodaje
 • Organizace a instituce
 • Obecní knihovna
 • Kino SPUK
 • Klub čilých babiček
 • Římskokatolická farnost Červená Voda
 • Varhany ve farním kostele
 • Sbor dobrovolných hasičů obce Červená Voda
 • Základní škola a mateřská škola Červená Voda
 • Domov důchodců sv. Zdislavy
 • Kalendář akcí
 • Společenské prostory
 • Sport
 • Plán užívání tělocvičny ZŠ
 • Sportovní areály
 • Víceúčelové sportoviště
 • Katalog místních firem
 • Formulář pro vložení firmy
 • Inzerce pro občany
 • Formulář pro zadání inzerce
 • Fotogalerie
 • Turistické informace
 • Turistická infocentra
 • Muzea
 • Vojenské opevnění
 • Rozhledny
 • Pěší turistika
 • Cykloturistika
 • Lyže
 • Lyžařská oblast Jeřáb
 • Lyžařská oblast Buková hora a Suchý vrch
 • Webkamery
 • Rozhledna na Křížové hoře
 • Užitečné odkazy
 • Linka bezpečí
 • Sociálně-právní ochrana dětí
 • Mapa stránek
 • Projekty a investiční akce
 • Plán rozvoje obce
 • Obce mikroregionu
  Jsme členy

  Registr oznámeni

  Registr  oznámení o činnostech,  oznámení o majetku a oznámení o příjmech,  darech a závazcích dle zákona  č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
   
  Informace o registru

      Zákon  č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále  jen  "zákon") ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat  skutečnosti,  které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností  konaných vedle výkonu  funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu  majetku nabytého za dobu  výkonu funkce a dalších příjmů, darů  nebo jiného prospěchu, získaných  za dobu výkonu funkce, popřípadě  finančních závazků, které veřejný  funkcionář má.
      Oznámení o jiných  vykonávaných činnostech, oznámení  o majetku nabytém v průběhu  výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a  závazcích (dále  jen „oznámení“) podávaná veřejnými funkcionáři jsou  evidována  v registru oznámení (dále jen „registr“). Registr vede příslušný evidenční orgán, kterým je v tomto případě tajemník Obecního úřadu Červená Voda.
      Veřejnými funkcionáři ve smyslu zákona jsou starosta obce, místostarosta obce, členové rady obce a vedoucí úředníci obecního úřadu.

  Nahlížení do registru

  Do registru má každý právo nahlížet
      - osobně u evidenčního orgánu, nejlépe po telefonické domluvě
      - prostřednictvím veřejné datové sítě pomocí přístupových údajů
  vždy však na základě písemné žádosti. Viz FORMULÁŠ˜ Š½ÁDOSTI.

      Písemná žádost se podává
      -  osobně u evidenčního orgánu
      -  prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
      -  elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu  


      Přístupové údaje pro nahlížení do registru prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli zasláno do vlastních rukou, s výjimkou žádosti podané osobně.

  Nahlížení do registru je jednorázové, pro opakované nahlížení je třeba si podat novou žádost.
  Je zakázáno sdělovat přístupové údaje třetím osobám.   
  Veškeré údaje v registru mohou být použity pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
  Zpracováním informací z registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů.
   

  Přihlášení do registru
  Přihlašovací jméno:
  Heslo:

  Soubory ke stažení

  SOCV - služby obce Červená VodaGeoportál Červená Voda
  Kalendář akcí

  Poradna pro nedoslýchavé

  středa 17. květen 2017

  Více

  Poradna pro nedoslýchavé

  středa 14. červen 2017

  Více
  Katalog firem
  Soukromá inzerce
  Z fotogalerie
  Záchranný kruh