neděle 21. září 2014
Nastavení velikosti textu: A A A
Vyhledat
Menu
 • Vítejte na stránkách Obce Červená Voda
 • Obec Červená Voda
 • Historie obce
 • Historie speciál
 • 1. Před úsvitem
 • 2. První zmínky o obci
 • 3. Schürerové a sklárny
 • 4. Na žerotínském panství
 • 5. Nástup Lichtenštejnů
 • 6. Založení Orlice
 • 7. K počátkům kapitalismu
 • 8. Konec monarchie
 • 9. Mezi světovými válkami
 • 10. Na skok za hranice
 • 11. Sjednocení Červené Vody
 • Znak obce
 • Mapa obce
 • Památky
 • Knihy a publikace
 • Pohlednice
 • Smuteční síň
 • Obecní úřad
 • Kontaktní formulář
 • SMS InfoKanál
 • Registr oznámeni
 • Povinné informace
 • Úřední deska
 • Dokumenty
 • Platné vyhlášky a nařízení obce
 • Směrnice a pravidla
 • Formuláře
 • Z jednání zastupitelstva
 • Výpisy z jednání RO
 • Ostatní
 • Územní plán obce
 • Plán zimní údržby
 • Jízdní řády
 • Volby
 • Obecní samospráva
 • Zastupitelstvo obce
 • Rada obce
 • Zvláštní orgány
 • Školská rada
 • Služby obce Červená Voda
 • Červenovodský zpravodaj
 • Obálky Červenovodského zpravodaje
 • Pečovatelská služba
 • Organizace a instituce
 • Obecní knihovna
 • Kino SPUK
 • Klub čilých babiček
 • Římskokatolická farnost Červená Voda
 • Varhany ve farním kostele
 • Sbor dobrovolných hasičů obce Červená Voda
 • Základní škola a mateřská škola Červená Voda
 • Domov důchodců sv. Zdislavy
 • Sdružení hasičů ČMS okrsek č. 25 Červená Voda
 • Kalendář akcí
 • Společenské prostory
 • Sport
 • Plán užívání tělocvičny ZŠ
 • Sportovní areály
 • Víceúčelové sportoviště
 • Katalog místních firem
 • Formulář pro vložení firmy
 • Inzerce pro občany
 • Formulář pro zadání inzerce
 • Fotogalerie
 • Turistické informace
 • Turistická infocentra
 • Muzea
 • Vojenské opevnění
 • Rozhledny
 • Pěší turistika
 • Cykloturistika
 • Lyže
 • Lyžařská oblast Jeřáb
 • Lyžařská oblast Buková hora a Suchý vrch
 • Webkamery
 • Rozhledna na Křížové hoře
 • Užitečné odkazy
 • Linka bezpečí
 • Mapa stránek
 • Obce mikroregionu
  Jsme členy

  Registr oznámeni

  Registr  oznámení o činnostech,  oznámení o majetku a oznámení o příjmech,  darech a závazcích dle zákona  č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
   
  Informace o registru

      Zákon  č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále  jen  "zákon") ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat  skutečnosti,  které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností  konaných vedle výkonu  funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu  majetku nabytého za dobu  výkonu funkce a dalších příjmů, darů  nebo jiného prospěchu, získaných  za dobu výkonu funkce, popřípadě  finančních závazků, které veřejný  funkcionář má.
      Oznámení o jiných  vykonávaných činnostech, oznámení  o majetku nabytém v průběhu  výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a  závazcích (dále  jen „oznámení“) podávaná veřejnými funkcionáři jsou  evidována  v registru oznámení (dále jen „registr“). Registr vede příslušný evidenční orgán, kterým je v tomto případě tajemník Obecního úřadu Červená Voda.
      Veřejnými funkcionáři ve smyslu zákona jsou starosta obce, místostarosta obce, členové rady obce a vedoucí úředníci obecního úřadu.

  Nahlížení do registru

  Do registru má každý právo nahlížet
      - osobně u evidenčního orgánu, nejlépe po telefonické domluvě
      - prostřednictvím veřejné datové sítě pomocí přístupových údajů
  vždy však na základě písemné žádosti. Viz FORMULÁŠ˜ Š½ÁDOSTI.

      Písemná žádost se podává
      -  osobně u evidenčního orgánu
      -  prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
      -  elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu  


      Přístupové údaje pro nahlížení do registru prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli zasláno do vlastních rukou, s výjimkou žádosti podané osobně.

  Nahlížení do registru je jednorázové, pro opakované nahlížení je třeba si podat novou žádost.
  Je zakázáno sdělovat přístupové údaje třetím osobám.   
  Veškeré údaje v registru mohou být použity pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
  Zpracováním informací z registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů.
   

  Přihlášení do registru
  Přihlašovací jméno:
  Heslo:

  Soubory ke stažení

  SOCV - služby obce Červená Voda
  Obecní rozhlas

  Sbírka ošacení

  úterý 16. září 2014

  Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s farností v Červené Vodě vyhlašuje  - HUMANITÁRNÍ SBÍRKU  - ošacení, lůžkovin, domácí potřeby, deky, hračky a jiné. Sbírka se uskuteční v obecní garáži u paneláků ve dnech 16.9.2014 od 10.00-12.00 hod., 18.9. od 14.00-16.00 hod., 23.9.2014 od 14.00-16.00 hod., 25.9.2014 od 10.00-12.00 hod. a 26.9.2014 od 10.00-12.00 hod. a 14.00-16.00 hod.


  Pouťové loučení s létem

  sobota 20. září 2014

  SDH Červená Voda zve širokou veřejnost na "Pouťové loučení s létem" v sobotu 20.9.2014 od 20:00 hod. v sále hasičské zbrojnice za nemocnicí.

  K poslechu a tanci hraje skupina: "My dva & band"

  Vstupné 60,-Kč 


  Studie na obecním úřadě

  neděle 21. září 2014

  Zveme všechny zájemce o řešení budoucí podoby prostoru po staré škole k návštěvě obecního úřadu v neděli 21. září. V době od 10.00 do 12.00 hod. bude přítomen autor studie Ing. arch. Jan Mádlík z Hradce Králové. Podá výklad k rešení prostoru a zodpoví vaše dotazy.

  Studie je samozřejmě stále přístupná celé září v době provozu úřadu v malé zasedací místnosti ve druhém patře.


  Kalendář akcí

  Otevřen Sběrný dvůr

  sobota 27. září 2014

  Více

  fotbalové utkání

  neděle 28. září 2014

  Více

  Koncert skupiny Kapky

  sobota 4. říjen 2014

  Více
  Katalog firem
  Soukromá inzerce
  Z fotogalerie
  Záchranný kruh