neděle 29. květen 2016
Nastavení velikosti textu: A A A
Vyhledat
Menu
 • Vítejte na stránkách Obce Červená Voda
 • Obec Červená Voda
 • Historie obce
 • Historie speciál
 • 1. Před úsvitem
 • 2. První zmínky o obci
 • 3. Schürerové a sklárny
 • 4. Na žerotínském panství
 • 5. Nástup Lichtenštejnů
 • 6. Založení Orlice
 • 7. K počátkům kapitalismu
 • 8. Konec monarchie
 • 9. Mezi světovými válkami
 • 10. Na skok za hranice
 • 11. Sjednocení Červené Vody
 • Znak obce
 • Mapa obce
 • Památky
 • Knihy a publikace
 • Pohlednice
 • Smuteční síň
 • Obecní úřad
 • Kontaktní formulář
 • SMS InfoKanál
 • Registr oznámeni
 • Povinné informace
 • Úřední deska
 • Povinně zveřejňované smlouvy
 • Dokumenty
 • Platné vyhlášky a nařízení obce
 • Směrnice a pravidla
 • Formuláře
 • Z jednání zastupitelstva
 • Výpisy z jednání RO
 • Ostatní
 • Územní plán obce
 • Plán zimní údržby
 • Jízdní řády
 • Volby
 • Obecní samospráva
 • Zastupitelstvo obce
 • Rada obce
 • Zvláštní orgány
 • Školská rada
 • Služby obce Červená Voda
 • Červenovodský zpravodaj
 • Zpravodaje ke stáhnutí
 • Obálky Červenovodského zpravodaje
 • Organizace a instituce
 • Obecní knihovna
 • Kino SPUK
 • Klub čilých babiček
 • Římskokatolická farnost Červená Voda
 • Varhany ve farním kostele
 • Sbor dobrovolných hasičů obce Červená Voda
 • Základní škola a mateřská škola Červená Voda
 • Domov důchodců sv. Zdislavy
 • Kalendář akcí
 • Společenské prostory
 • Sport
 • Plán užívání tělocvičny ZŠ
 • Sportovní areály
 • Víceúčelové sportoviště
 • Katalog místních firem
 • Formulář pro vložení firmy
 • Inzerce pro občany
 • Formulář pro zadání inzerce
 • Fotogalerie
 • Turistické informace
 • Turistická infocentra
 • Muzea
 • Vojenské opevnění
 • Rozhledny
 • Pěší turistika
 • Cykloturistika
 • Lyže
 • Lyžařská oblast Jeřáb
 • Lyžařská oblast Buková hora a Suchý vrch
 • Webkamery
 • Rozhledna na Křížové hoře
 • Užitečné odkazy
 • Linka bezpečí
 • Sociálně-právní ochrana dětí
 • Mapa stránek
 • Investiční akce
 • Plán rozvoje obce
 • Obce mikroregionu
  Jsme členy

  Rada obce

  Rada obce

  Rada obce je výkonným orgánem obce v samostatné působnosti. Ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce a má 5 členů. Jednání rady je neveřejné. Radě je mj. vyhrazeno:

  • zabezpečovat hospodaření dle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem
  • plnit funkci zřizovatele nebo zakladatele práv osob
  • zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu a komise rady, jmenovat a odvolávat vedoucí, schvalovat organizační řád obecního úřadu
  • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce
    
  Jméno Funkce Kandidátní listina
  Ing. Petr Mareš Ph.D. starosta obce TOP09
  PaedDr. Miloš Harnych místostarosta KDU-ČSL
  Miroslav Švestka místostarosta ODS
  Mgr. Luděk Bílý člen RO KDU-ČSL
  Josef Kuběnka člen RO ODS

  * RO - rada obce

  Komise rady obce

  Komise rady obce jsou iniciativní a poradní orgány rady obce, jíž jsou také odpovědné.)

  Redakční rada Červenovodského zpravodaje

  Redakce a příprava Červenovodského zpravodaje

  Aktuální složení

  Předseda Magdalena Patloková
  Členové Mgr. Lenka Stejskalová
  Anna Bílá
  Podatelna Červenovodského zpravodaje zpravodaj@cervenavoda.cz

  Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

  Organizace a zajišťování občanských záležitostí

  Aktuální složení

  Předseda Mgr. Luděk Bílý
  Členové Magdalena Patloková

   

  Komise životního prostředí obce Červená Voda

  iniciativní a poradní orgán rady obce, výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, nakládání s odpady a obaly, ochrany ovzduší a ostatních zákonů na ochranu jednotlivých složek životního prostředí ve věcech, které jsou obci těmito zákony svěřeny

  Aktuální složení

  Předseda Ing. Josef Orlita
  Členové Anna Kárníková DiS. - tajemnice komise
  Bc. Markéta Planková
  kontaktní spojení komisezp@cervenavoda.cz

   

  SOCV - služby obce Červená VodaGeoportál Červená Voda
  Reklama
  Vím já kostelíček
  Kalendář akcí

  XIX. sraz historických vozidel

  sobota 4. červen 2016

  Více

  Putování za písničkou

  sobota 18. červen 2016

  Více

  Koncert skupiny kapky

  sobota 8. říjen 2016

  Více
  Katalog firem
  Soukromá inzerce
  Z fotogalerie
  Záchranný kruh