sobota 29. duben 2017
Nastavení velikosti textu: A A A
Vyhledat
Menu
 • Vítejte na stránkách Obce Červená Voda
 • Obec Červená Voda
 • Historie obce
 • Historie speciál
 • 1. Před úsvitem
 • 2. První zmínky o obci
 • 3. Schürerové a sklárny
 • 4. Na žerotínském panství
 • 5. Nástup Lichtenštejnů
 • 6. Založení Orlice
 • 7. K počátkům kapitalismu
 • 8. Konec monarchie
 • 9. Mezi světovými válkami
 • 10. Na skok za hranice
 • 11. Sjednocení Červené Vody
 • Znak obce
 • Mapa obce
 • Památky
 • Knihy a publikace
 • Pohlednice
 • Smuteční síň
 • Obecní úřad
 • Kontaktní formulář
 • SMS InfoKanál
 • Registr oznámeni
 • Povinné informace
 • Úřední deska
 • Povinně zveřejňované smlouvy
 • Dokumenty
 • Platné vyhlášky a nařízení obce
 • Směrnice a pravidla
 • Formuláře
 • Z jednání zastupitelstva
 • Výpisy z jednání RO
 • Ostatní
 • Územní plán obce
 • Plán zimní údržby
 • Jízdní řády
 • Volby
 • Smuteční oznámení
 • Změna č. 1 územního plánu
 • Obecní samospráva
 • Zastupitelstvo obce
 • Rada obce
 • Zvláštní orgány
 • Školská rada
 • Služby obce Červená Voda
 • Červenovodský zpravodaj
 • Zpravodaje ke stáhnutí
 • Obálky Červenovodského zpravodaje
 • Organizace a instituce
 • Obecní knihovna
 • Kino SPUK
 • Klub čilých babiček
 • Římskokatolická farnost Červená Voda
 • Varhany ve farním kostele
 • Sbor dobrovolných hasičů obce Červená Voda
 • Základní škola a mateřská škola Červená Voda
 • Domov důchodců sv. Zdislavy
 • Kalendář akcí
 • Společenské prostory
 • Sport
 • Plán užívání tělocvičny ZŠ
 • Sportovní areály
 • Víceúčelové sportoviště
 • Katalog místních firem
 • Formulář pro vložení firmy
 • Inzerce pro občany
 • Formulář pro zadání inzerce
 • Fotogalerie
 • Turistické informace
 • Turistická infocentra
 • Muzea
 • Vojenské opevnění
 • Rozhledny
 • Pěší turistika
 • Cykloturistika
 • Lyže
 • Lyžařská oblast Jeřáb
 • Lyžařská oblast Buková hora a Suchý vrch
 • Webkamery
 • Rozhledna na Křížové hoře
 • Užitečné odkazy
 • Linka bezpečí
 • Sociálně-právní ochrana dětí
 • Mapa stránek
 • Projekty a investiční akce
 • Plán rozvoje obce
 • Obce mikroregionu
  Jsme členy

  Rada obce

  Rada obce

  Rada obce je výkonným orgánem obce v samostatné působnosti. Ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce a má 5 členů. Jednání rady je neveřejné. Radě je mj. vyhrazeno:

  • zabezpečovat hospodaření dle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem
  • plnit funkci zřizovatele nebo zakladatele práv osob
  • zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu a komise rady, jmenovat a odvolávat vedoucí, schvalovat organizační řád obecního úřadu
  • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce
    
  Jméno Funkce Kandidátní listina
  Ing. Petr Mareš Ph.D. starosta obce TOP09
  PaedDr. Miloš Harnych místostarosta KDU-ČSL
  Miroslav Švestka místostarosta ODS
  Mgr. Luděk Bílý člen RO KDU-ČSL
  Josef Kuběnka člen RO ODS

  * RO - rada obce

  Komise rady obce

  Komise rady obce jsou iniciativní a poradní orgány rady obce, jíž jsou také odpovědné.)

  Redakční rada Červenovodského zpravodaje

  Redakce a příprava Červenovodského zpravodaje

  Aktuální složení

  Předseda Magdalena Patloková
  Členové Mgr. Lenka Stejskalová
  Anna Bílá
  Podatelna Červenovodského zpravodaje zpravodaj@cervenavoda.cz

  Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

  Organizace a zajišťování občanských záležitostí

  Aktuální složení

  Předseda Mgr. Luděk Bílý
  Členové Magdalena Patloková

   

  Komise životního prostředí obce Červená Voda

  iniciativní a poradní orgán rady obce, výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, nakládání s odpady a obaly, ochrany ovzduší a ostatních zákonů na ochranu jednotlivých složek životního prostředí ve věcech, které jsou obci těmito zákony svěřeny

  Aktuální složení

  Předseda Ing. Josef Orlita
  Členové Anna Kárníková DiS. - tajemnice komise
  Bc. Markéta Planková
  kontaktní spojení komisezp@cervenavoda.cz

   

  SOCV - služby obce Červená VodaGeoportál Červená Voda
  Kalendář akcí

  Poradna pro nedoslýchavé

  středa 17. květen 2017

  Více

  Poradna pro nedoslýchavé

  středa 14. červen 2017

  Více
  Katalog firem
  Soukromá inzerce
  Z fotogalerie
  Záchranný kruh