sobota 25. březen 2017
Nastavení velikosti textu: A A A
Vyhledat
Menu
 • Vítejte na stránkách Obce Červená Voda
 • Obec Červená Voda
 • Historie obce
 • Historie speciál
 • 1. Před úsvitem
 • 2. První zmínky o obci
 • 3. Schürerové a sklárny
 • 4. Na žerotínském panství
 • 5. Nástup Lichtenštejnů
 • 6. Založení Orlice
 • 7. K počátkům kapitalismu
 • 8. Konec monarchie
 • 9. Mezi světovými válkami
 • 10. Na skok za hranice
 • 11. Sjednocení Červené Vody
 • Znak obce
 • Mapa obce
 • Památky
 • Knihy a publikace
 • Pohlednice
 • Smuteční síň
 • Obecní úřad
 • Kontaktní formulář
 • SMS InfoKanál
 • Registr oznámeni
 • Povinné informace
 • Úřední deska
 • Povinně zveřejňované smlouvy
 • Dokumenty
 • Platné vyhlášky a nařízení obce
 • Směrnice a pravidla
 • Formuláře
 • Z jednání zastupitelstva
 • Výpisy z jednání RO
 • Ostatní
 • Územní plán obce
 • Plán zimní údržby
 • Jízdní řády
 • Volby
 • Smuteční oznámení
 • Změna č. 1 územního plánu
 • Obecní samospráva
 • Zastupitelstvo obce
 • Rada obce
 • Zvláštní orgány
 • Školská rada
 • Služby obce Červená Voda
 • Červenovodský zpravodaj
 • Zpravodaje ke stáhnutí
 • Obálky Červenovodského zpravodaje
 • Organizace a instituce
 • Obecní knihovna
 • Kino SPUK
 • Klub čilých babiček
 • Římskokatolická farnost Červená Voda
 • Varhany ve farním kostele
 • Sbor dobrovolných hasičů obce Červená Voda
 • Základní škola a mateřská škola Červená Voda
 • Domov důchodců sv. Zdislavy
 • Kalendář akcí
 • Společenské prostory
 • Sport
 • Plán užívání tělocvičny ZŠ
 • Sportovní areály
 • Víceúčelové sportoviště
 • Katalog místních firem
 • Formulář pro vložení firmy
 • Inzerce pro občany
 • Formulář pro zadání inzerce
 • Fotogalerie
 • Turistické informace
 • Turistická infocentra
 • Muzea
 • Vojenské opevnění
 • Rozhledny
 • Pěší turistika
 • Cykloturistika
 • Lyže
 • Lyžařská oblast Jeřáb
 • Lyžařská oblast Buková hora a Suchý vrch
 • Webkamery
 • Rozhledna na Křížové hoře
 • Užitečné odkazy
 • Linka bezpečí
 • Sociálně-právní ochrana dětí
 • Mapa stránek
 • Investiční akce
 • Plán rozvoje obce
 • Obce mikroregionu
  Jsme členy

  Knihy a publikace

  Nakladatel Červená Voda

  • Červená Voda 1481-1981
   Převážnou většinu textu zpravoval PhDr. František Musil, CSc.; vydal MNV 1981
  • Červená Voda a okolí blízké i vzdálené
   Autor:Josef Cink; vydala Obec ČV 2000
  • Červená Voda a její části na starých pohlednicích
   Zpracoval Jaromír Dorňák; vydala Obec ČV 2001
    

  Historické

  • Historie a současnost podnikání na Orlickoústecku
   Městské knihy s.r.o. 2005
  • Těžká léta na Orlickoústecku
   Autor: Jiří Cihlář, OFTIS 2000
  • Vojáci hraničářského pluku 6 Červená Voda vzpomínají
   Autor a vydavatel: Martin Vaňourek
  • Osídlování Podorlicka v době předhusitské
   Autor: František Musil, OFTIS 2002
  • Tak přísahali...
   Autor: Emil Trojan, OFTIS 2001
  • Dějiny Králicka
   Autor: Frantiček Musil, vydal: A.Juránek 2000
  • Baroko Východních čech
   Autor: Václav Pražák, Garamon 1999
  • Renesance Východních čech
   Autor: Václav Pražák, Garamon 2000
  • Zmizelé Sudety
   Unikátní kniha dokumentující dlouholetý fotografický projekt. Ten měl za úkol zmapovat místa v Českém pohraničí, kterých se dotkla minulost protektorátu a následného odsunu jeho německých obyvatel. 726 stránkové dílo fotograficky dokumentuje proměny v čase. Kniha je velmi hezky a moderně graficky zpracovaná. Nevýhodou je poměrně malé písmo.Vydal: Občanské sdružení ANTIKOMPLEX, tisk: Nakladatelství Českého lesa, Domažlice; 2007 (5., upravené a rozšířené vydání)
    

  Pohádky, pověsti a umělecké

  • Babiččina vyprávění
   Autor: Eva Koudelková, Arbor vitae 2006
  • Pohádky a pověsti z Králicka a okolí
   Sepsala: Iva Nesvadbová, Základní škola praktická Králíky 2007
  • Almanach mladých básníků Podorlicka
   vydal OFTIS 2001
  • Vzpomínám na Rozinkovou louku
   Autor: Gudrun Pausewangová
  • Podorlické pověsti
   Autor: Josef Tříska, OFTIS 1999, 80 stran A5
  • Pověsti od Kladského pomezí a dvou orlic
   Autor: Josef Tříska, OFTIS 1993, 134 stran A5

  Knihy z okolí

  • Jablonné nad Orlicí 1906-2006 100 let výročí města
   vydalo Město J.n.O.2006
  • Z historie sklářství na pomezí Čech a Moravy
   Autoři: Borkovcová, Šplíchal, Městské muzeum v Lanškrouně 2005

  Brožury a průvodce

  • Turistická oblast Králický sněžník
   Jedná se o tenkou brožuru čtvercového formátu, která je vyplněna pouze fotografiemi z Králík a okolí. Součástí je také mapa a kontakty na Kulrurní instituce.
  • Turistická oblast Králický sněžník - z podzemí až k nebesům
   Velmi zdařilý a komplexní průvodce po našem mikroregionu s kontakty na rozhledny, kulturní domy, muzea a td. Zajímavé netradiční fotografie překvapí i rodáka. Materiál, který můžeme ihned doporučit turistickým návštěvníkům. Materiál je k dispozici na OˇU ČV, Vydal v roce 2008 Králický sněžník o.p.s.
  • Průvodce - Jeseníky-Šumpersko a Králický sněžník
   Tento průvodce je vydávaný v celé naší zemi. Náš region spadá pod vydání, které nese název "Jeseníky-Šumpersko a Králický sněžník". Poměrně obsáhlá knížka, ve které naleznete veškeré turistické informace, kontakty na penziony, hotely, restaurace, sjezdovky, rozhledny, muzea, informační centra. Součástí jsou také prezentace obcí i soukromých turistických zařízení. Červená Voda má v knize také svoji dvoustranu. Ke knize je jako bonus přidána poukázková knížka, která se skládá ze slevových kupónů, které platí do nejrůznějších zařízení, např. i jako sleva na sjezdové lyžování. Kniha je velmi kvalitně obsahově i graficky zpracována a informace z ní může čerpat jak návštěvník regionu, tak i místní obyvatel. Publikaci je možné získat ve včech infocentrech, na OÚ ČV a v Evropském domě v Králíkách. Vydalo nakladatelství Soukup & David s r.o. v lednu 2009.
  • Orlicko-Klodsko, vše a ještě více Propagační brožury financované EU
   Jedná se o osm informačních brožur s osmi tematickými celky: rozhledny a vyhlídková místa, historické památky, kulturní památky, bílou stopou, do pedálů, krásy přírody, pevnosti a opevnění, služby turistického ruchu a relaxace. Každá brožura je vybavena mapkou. Červenovoďáky může těšit, že je rozhledna na Křížové hoře umístěna na titulní stránce jedné z nich. 2008, srdužení Orlick a Hrabstwo Klodsko
  • Pardubický kraj - Natura 2007
   Agentura ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s Pardubickým krajem a společností přátel Š½elezných hor vydalo velmi vkusnou a ucelenou publikaci.
   Ve více než padesátistránkovém sešitu formátu A4 jsou popsány všechny zajímavé přírodní distance kraje. Projekt Natura 2000 byl vytvořen pro to, aby komplexně zmapoval zajímavá a ohrožená přírodní místa, která se na základě projektu v budoucnu stanou evropskou legislativou chráněnými celky. V Pardubickém kraji je takovýchto lokalit přes třicet. Z nich jmenujme malé lokality, jako např. Bohdanečský rybník a dále větší celky jako např. Králický sněžník (už dnes chráněná přírodní rezervace) V této publikaci jsou všechny lokality geograficky popsány, jsou vyjmenovány chránné druhy rostlin a živočichů. Nechybí mapové podklady a barevné fotografie.
   I když se jedná "pouze" o průběžný informační materiál, který informuje o projektu Natura 2000, je velice kvalitně zpracovaný a zajisté by mohl v budoucnu sloužit jako preskript k vydání knihy. Vydal Padrubický kraj 2006, AOPK ČR, Společnost přátel Š½elezných hor.
  • Přírodní parky Pardubického kraje
   Zajímavou publikaci mapující přírodní parky v našem kraji vydal Pardubický kraj. Kniha je sice zařazena v kategorii "brožury", nicméně rozsahem i zpracováním bychom ji možná s jistou nadsázkou mohli označit za knihu. Mezi parky, které zde naleznete patří například Lanškrounské rybníky, povodí Orlice, Králický sněžník, Heřmanův městec a Jeřáb. Od ostatních dříve vydaných publikací je tato podrobnější - zabývá se i malými územními celky a informace jsou velmi podrobné. Součástí je mapka kraje se zakreslenými parky. Červenovoďáky potěší, že hned na straně 1 je pod názvem publikace fotografie vrcholu "U větráku" (známého spíše jako "cvičák" nebo "hláska". Publikaci vám rádi předají na Obecním úřadě, v Králickém muzeu nebo v Evropském domě v Králíkách.
  • Orlicko, prezentace obcí
   Netradičně zpracovaný průvodce obcemi ze Sdružení obcí Orlicka; vydalo Sdružení obcí Orlicko 2007
  • Průvodce regionem Orlickoústecko
   Euroveglag
  • Rozhledny, vyhlídkové věže a místa dalekých rozhledů v Euroregionu Glacensis
   vydal: Euroregion Glacensis
  • Králicko průvodce
   Město Králíky 2004
  • Povodeň
   O povodních v roce 96, Město Šumperk 2007
  • Architectura regionalna architektura na klodzku-orlicku
   Klodzko, Sdružení obcí Orlicko 2005
  • Studie turistiky (Králický sněžník)...
   Klodzko, Sdružení obcí Orlicko
  • Cestujeme po Čechách...
   Průvodce po Pardubickém kraji, Aspida 2005
  • Okres Ústí nad Orlicí
   Průvodce okresu Ústí nad Orlicí; Merkur pro ONV, 1988
  • Orlicko-Klodzko, region klidu a inspirace
   Průvodce Orlicka/Klodzka; Sdružení Orlicko, 2003
  • Orlické hory vítají turisty a cykloturisty
   Turistický průvodce, mapy; vydalo nakl. JENA Šumperk, 2003
  • Orlicko - lyžařské běžecké trasy
   Menší, ale velmi zdařilý průvodce; Sdružení obcí ORLICKO, 2005
  • Mapa města - Králíky a Červená Voda
   Mapa s hojným reklamním materiálem; VAMI-reklamní propagace, 2005
  • Pardubický kraj - region prostoru
   Obsáhlý zdařilý průvodce po kraji; ABF Praha, 2004
  • Mikroregion Králicko
   Strohý informační materiál mikroregionu; Město Králíky, 2003
  • Domov důchodců Sv. Zdislavy 2001
   Průvodce domovem - hnědý; DD, 2001
  • Domov důchodců Sv. Zdislavy 2005
   Průvodce domovem - žlutý; DD, 2005

   

  Obrázková galerie

  Červená Voda 1481-198Červená Voda a okolí blízké i vzdálenéČervená Voda a její části na starých pohlednicíchHistorie a současnost podnikání na OrlickoústeckuTěžká léta na OrlickoústeckuVojáci hraničářského pluku 6 Červená Voda vzpomínajíOsídlování Podorlicka v době předhusitskéTak přísahali...Dějiny KrálickaBaroko Východních čechRenesance Východních čechZmizelé SudetyBabiččina vyprávěníPohádky a pověsti z Králicka a okolíAlmanach mladých básníků PodorlickaVzpomínám na Rozinkovou loukuPodorlické pověstiPověsti od Kladského pomezí a dvou orlicJablonné nad Orlicí 1906-2006Z historie sklářství na pomezí Čech a MoravyTuristická oblast Králický sněžníkTuristická oblast Králický sněžník - z podzemí až k nebesůmPrůvodce - Jeseníky-Šumpersko a Králický sněžníkOrlicsko-Klodsko, vše a ještě vícePardubický kraj - Natura 2007Přírodní parky Pardubického krajeOrlicko, prezentace obcíOrlicko, prezentace obcíPrůvodce regionem OrlickoústeckoRozhledny, vyhlídkové věže a místa dalekých rozhledů v Euroregionu GlacensisKrálickoPovodeňArchitectura regionalnaStudie turistiky (Králický sněžník)...Cestujeme po Čechách...Okres Ústí nad OrlicíOrlicko-Klodzko, region klidu a inspiraceOrlické hory vítají turisty a cykloturistyOrlicko - lyžařské běžecké trasyMapa města - Králíky a Červená VodaPardubický kraj - region prostoruMikroregion KrálickoDomov důchodců Sv. Zdislavy 2001Domov důchodců Sv. Zdislavy 2005
  SOCV - služby obce Červená VodaGeoportál Červená Voda
  Kalendář akcí

  Koncert Kapky

  sobota 25. březen 2017

  Více

  Velikonoční lichkovský jarmark

  pátek 7. duben 2017

  Více

  Velikonoční lichkovský jarmark

  sobota 8. duben 2017

  Více
  Katalog firem
  Soukromá inzerce
  Z fotogalerie
  Záchranný kruh