Medvdek v suchu

Je pozd v noci a prv jsme dojeli auto-non cestou z Medvdka. Zcela zsadn informace, kter si zaslou bt uvedena na prvnm mst je to, e medvdv koich zstal letos zcela such. Pten den byl zcela bez det, v sobotu jen na pt minut polechtal lun porost lehk mjov detk (sp znmky det). Dobr poas se zajist promtlo i do velk nvtvnosti festivalu, z eho jsme jako vystupujc mli velkou radost. Bylo fain, e vtina kapel pijela u v ptek, akoli mly vystupovat a dal den. Prv o pten noci se u tborku seskupila pkn skupinka muzikant a byla z toho docela pkna jam sesion (pro nkter spe jim session). V sobotu ns pekvapili organiztoi v ele s Donaldem, kdy nm na jeviti pedali trika s naimi portrty, jako drek k naim "kulatinm". Letos jsme se astnili medvdku po pt - stejn jako skupina Hlubok nedorozumn. lutch triek si moc vme a doufme, e se nm moc nesraz, protoe potom bychom je u na sebe asi neoblkli. Tinct medvdek se pes sv nechvaln prosnul poad moc povedl, v tomto ppad byla tinctka pro festival velmi astnm slem. Dobr poas, hudba, vnmav publikum a hlavn pohodov "ptelsko-rodinn" atmosfra jsou faktory, kvli kterm se na Medvdka tme u ve chvli, kdy leton ronk skonil.