Kapky na eskm rozhlasu

V erven Vod byl esk rozhlas Pardubice. Natel hodinov poad o erven Vod. Serilov poad "Posvcen" resp. jeho posledn dl prv o obci, z kter Kapky pochz si mete sthnout ze strnek www.rozhlas.cz (je poteba dostat se na regionln stanici Pardubice a pak u jen stahovat - je to docela dlouh a velk, vyaduje dobr pipojen k internetu). V poadu zaznlo hned nkolik naich psn, z nich jmenujme tu prvn - mon pro poad nejvc aktuln: "Star zdi". Pozn: Nae psn byly z internetov verze ke staen vystieny.