Jak bude dubnov koncert?

Pr lid se zaalo poptvat po novm cdku. To jet urit njakou dobu nebude, take ani na tomto koncert ho neekejte. Pipravili jsme pro vs ale nkolik novch psn. Nechtl bych moc kazit potencionln pekvapen, snad bych jen nauknout hlaviku hebku mohl a eknu vm, e jedna z tch psn bude vot po kosen trv a po motorovm oleji. Dal ti nov psn maj ist naturln folkov ndech. Oproti minulmu koncertu se nm podailo malinko technicky pokroit, co se tk technikho zvukovho zzem, co zajist hudebn labunci ocen. Videoprojekce v pauze bude mt vyhldkov ndech. Nebudeme se v n ale zabvat pouze rozhlednou na Kov hoe, hlavn uvidte dal hezk vyhldkov zajmav vci. Nov videoklip (?) - bute zvdav, st nikdo neutee. Snad jenom jet jedno labunick lkadlo: stejn jako v z vm pivezeme vno z Dolnch Vstonic. Nm chutn moc! Pipomnm, e pedprodej nen. Vstupenky si zakupte na mst za 50 K. Mlde do 15 let a dritel ZTP maj vstup zdarma. Kapky dkuj za pomoc KB, za podporu obci erven Voda a hlavn pak Nadaci Vodafone esk republika, kter podporuje v tomto roce nai innost, eho si velice vme.