Zpisek z Valu u Dobruky

Prvnm festivalem leton sezny byly Orlick ozvny. Nevelk festivlek v lesnatm dol pod skalami ns nadchl hned po pjezdu. Opravdu malebn prosted a ptelsk atmosfra nemasov akce psob nevtrav a pirozen. Pravda, zastrenost msta konn zmate i zkuenho idie i spolujezdce s mapou, nicmn do cle jsme dojeli vas a bez vtch problm. I poas vylo. V tdnu, kdy teploty dosahovali u ns v V zhruba deseti stup celsia se poadatelm podailo na sobotu objednat vlan poas bez det i s obasnou slunenost. Tyto slunit jsme vyhledvali hlavn ped nam vystoupenm a chodili jsme nahvat prsty. Te k naemu vstupu. Hned na zatku ns pekvapila pohodov modertorka, kter se na ns nachystala tm, e dve prolezla cel n web a obecenstvu vyklopila vechno za ns. Zvuka Loiza m svou prci v malku, podailo se nazvuit rychle a cel nae vystoupen bylo moc pkn nasnman, o em jsme se pesvdili z videozznamu, kter pro ns podila Lucka. Zahrli jsme sedm psn, vetn tch domorodch (Vajgl a pod.), ktermi jsme tak trochu obecenstvu pedstavili ervenou Vodu. Nvtvnci mohli vystupujc kapely ohodnotit soutnmi etony. K naemu velkmu pekvapen zvtzila kapela Bossorky, kter dle naeho nzoru zaujala spe viz ne hudebnm projevem. I druh msto patilo skupin, kter byla hlasitj sp mezi psnmi. To kdy ml frontman kapely "podivuhodn" prpovdky. Tet msto jsme obsadili my. Moc jsme s vsedkem hlasovn divk nesouhlasili, protoe nai favorit obsadili posledn msta. Svho ocenn si i pes nae rozdln hodnocen moc vme. Hlavnm hostem veera byla kapela Pacifik, kter moc zaujala. Druhou """"peckou"""" byl Vojta Kik s kolegou Melicharem, kte tak zaslou obdiv. K nim bez komente. Dkujeme nvtvnkm a naemu obecenstvu za pardn atmosfru, ve kter se moc pkn hrlo. Festival doporuujeme pro ty, kte si rdi poslechnou i mn znm kapely a maj rdi men akce s klobsou, pivkem a neradi stoj ve frontch na ToiToi. Stoticet za vstup taky myslm nen mnoho. Jedin, co bych za sebe vytknul je absence njak doprovodn akce. ekal bych nco jako sout pro dti, prost nco, kam zajt, kdy zrovna nesedte ped scnou. Medvdek v Jablonnm by v tomto smru byl vhodnm pkladem.