Medvd ledrna 2006

V prvn ad povauji za zsadn nsledujc informaci:
ptek: zima, d隝 ; Sobota: sluneno, pod ale zima
Na tohle poas jsme si u za posledn lta zvykli, take jsme se na nj dobe pipravili. Konkrtn j jsem si s sebou vzal tkanou mikinu a svetr. Mikinu mi zabavila moje drah polovika, j jsem na sebe navlkl svho klokana, jak kamardi podle bin kapsy pezdvaj mj ed svetr. O zchovnou teplotu bylo postarno, pesto byla veer trochu zima. To jsme sten kompenzovali svakem. Pravda, pten svak nebyl to prav oechov, ale v sobotu u stnkaky vymnily vchoz surovinu a svak byl tm pravm pohlazenm. Sm jsem za cel medvdek zkonzumoval ti svaky a k tomu ekvivalentn ti klobsy. Loni se po n Jirka l, letos jsme dn metabolick poruchy nezaznamenali. O programu bych se vyjdil krtce. M nejvc v ptek zaujala kapela Lstek, kter se nedala rozhodit vpadkem proudu a st koncertu odehrla akusticky. To motivovalo obecenstvo roztrouen po arelu, aby vytvoilo kotel hned ped jevitm. Byla to moc pjemn atmosfra, i kapela psobila moc spokojen. K naemu sobotnmu vystoupen bych dodal jedin. Pekvapil ns skoro dokonal zvuk tradinho medvdkovskho zvukae Z. Ke. Hrlo se nm opravdu dobe i posluchai jste psobili spokojen. Jako kapela, kter na fesk nemusela daleko dojdt, jsme oproti druhm mli vhodu. Amati z Prahy, Jinch ech a Pardubic si neustle stovali na zimu. Horalov byli vybaveni vhodnm obleenm. Jedin, z koho naskakovala hus ke byl Jirka, kter festival absolvoval v kraasech a triku. Te bych zkusil komplexn popsat akci pro ty, kte tam nebyli a rdi by se pt vydali. Krom opravdu vyvenho pknho programu kapel mysleli organiztoi i na dti, kte dlouho ped jevitm nevydr. Soute pro dti, kon i stnky, kde ikovn maminy provdli nejrznj run prce byly opravdu vhodnm doprovodnm programem. Na Medvdkovi se taky dobe a levn najte. Na horentn stky za jdlo, kter znte z velkch festival, zapomete. Velkou pednost tohoto malho festivalu je krsn a nezapomenuteln osobitost. Za malou chvli po pjezdu si na tve kolem sebe rychle zvyknete, za hodinu poklboste a veer se sejdete u piva a klobsy. Mete posedt na zdnm zchodu (m teba se u Toitoi mechanismy dost hnus), nikde nen fronta na nic. Muzikanti jsou vude mezi lidma a ztrc se barira pdium/obecenstvo. Hudebn a jdeln st jsou tu oddleny, take klbosen u ppy nikoho neru. Koupalit je taky vhodnm doplkem. Vodn hladina (akoliv uml) jednak dokresluje trempsk a vodck psn a nalo se i nkolik cvok, kte se li vykoupat. Medvdek se letos jako obvykle dobe obalil proti zim i proti patn nlad a drobnm asocilnm vstelm. Bylo to moc fain a tak dkujeme Donaldovi za pohodu.