Country Vojtchov __?

Pihod se rzn vci. lovk rno vstane z postele a prost v, e bude blbej den. MOn, e ml takovej pocit i Pavel, kdy ve tvrtek devt dn ped festivalem Country Vojtchov rno vstal. Pak sedl na kolo, neujel ani dv st metr a haluz byla na svt. Drobn zrann zpsobilo nai absenci na festivalu podanm skupinou Taverna z prostjovska. M to ale nedalo, tak jsem sbalil svj spack, karimatku a Lucku a vyrazili jsme se na ten festivlek podvat. Na to, e Vojtchov m asi tak tyi sta obyvatel (ale je to jen mj odhad) m pekvapila vcelku vysok ast, kter mon byla vt ne zmiovan poet lid v obci. Ve Vojtchov maj dokonal arel jako stvoen pro podn festivalovch akc. pravdu radost pohleet. Na ku, dokonale zazenou west hospodu U Poslednho mohykna a v neposledn ad na pjemn a rozshl kolektv nadench organiztor. A lidi jsou ve Vojtchov, kdy to eknu skejcky .. jako.. v pohod. Na prostranstv m jen trochu zarazilo malink podium. Poadatelem jsem byl ale ujitn, e na nm hrl tinctilenn bigband a veel se s pehledem. Ale nevm nevm, Leo u ml dv ti pivka za sebou, kdy to tvrdil. Takovm malm zdrhelem v m dui byly velkokapacitn pivn Litovelsk stany, kter byly v mnohch ppadech asi vtm lkadlem ne samotn muzika. Ale .. darovanmu koni na zuby nehle.. a sponzor - je dobr sponzor.. jakkoliv. (?) Celkov shrnuto... Pt rok se do Vojtchova podvm rd znovu a bylo by fain, kdybych si na tto akci mohl i zahrt.