Na Mohelnici "bez placky"

Posledn przdninov tden jsme se opt vydali do Mohelnice. Nen to nic neobvyklho, nkte z ns u do Mohelnice jezd dobrch deset let. Po losk monosti si na Mohelnici zahrt jsme mli letos monost ut si Dostavnk jako nvtvnci. Za sebe bych ekl, e festival byl letos ve znamen slunce. I Honza Vytal z Greenhors povdal, e tohle poas Dostavnku seslal sm Manit. Je to fakt. Pi pedstav, e cel srpen proprel, nikdo moc nedoufal, e bude pkn poas. Neml jsem monost bt na tvrtenm koncertu Nezmar v kostele v Loticch, kde se hrlo akusticky. Byl tam ale Pavel a tenhle koncert povauje vbec za jeden ze svch nejvtch zitk (hudebnch samosebou). Mrz m, e jsem tam nebyl, snad pt. Sobotn odpoledne bylo ve znamen Fleretu,.. tak trochu dobe i patn. Absolutn rozjaen atmosfra po jejich skvlm vkonu bohuel trochu zastela vystoupen dalch, pedevm Lstku i almana (kte museli sv vystoupen pod thou asu krtit). Bohuel ne vdy se s touto skutenost kapely smily a obas padaly natvan poznmky,... prost celkov, nepohoda byla hodn znt,.. Ale co, ne vdy se vechno povede, tak jak m. V nedli zakonovali Poutnci. J jsem ml velkou radost z Telegraf road, kterou jsem naivo.. vlastn jet neslyel. Po velmi strunm shrnut na zvr strunou pooznmku: hudba dobr, stejn i pivo, oralc ubv ( dky...).. Aligtore, DK