Hruka v poli
podzim 2005


Utk mi vlo
po zoranm poli
Utkm do trvy
kde bodl bol
Utk pod hruku
kter list mla
Jedna lut hruka
hld bl tla
Zem u bv chladn ale slunce heje
slunce vpit do list, nad kterm dech se chvje
Tahle zem zalvan lu naich pedk
psn vm i ty, jsou to rodn - sudety.

Ve svalech strom
olovo se rozpout
Z kulek opilch
li kulky jak smch
stromy stoj dl
vrska zarst
Jizva pipomn
kter dv tu stl
Domy s ciz du, kter nemus mt rd
hj zdej majestt a ten dl, ten jim slu
Tahle zem nese trpk roky seten
psn vm, i ty, jsou to rodn - sudety.