Mince
2007


Ziv kotou
za heben zapad
erven barv drhy na obloze
tryske kresl rky na nebe
j na tebe myslm, nejsem sm.

Nehledm souvisloti mezi dnem a noc
argumenty tichch mouder nepjimm
tryske kresl rky zas a znovu
na tebe u neekm.

Pteli mj, nech mince pro Charona doma,
vem housle zahraj tny, stejn jako byla ona
zem nejbli, zem krev a mlko.
Stromy, kterm spl lko, v deti tie taj, v deti usychaj, kvten nem cl.
Nechej odejt, vechny sv otzky "pro, jak a k emu"
nechej odejt - v jenom svmu.

Na tvi pistla vloka,
pomalu rztla a ty ses usmla
j volal a pok.
Ztratil jsem idely stejn takhle rychle
jako ta vloka nevm
na spravedlivost slunce.
Proto v noci bdm a ve dne spm.