Zahrajte posledn
lto 2007


D G D
Posledn tta ekl dobrou noc,
Fism Em A4sus A
ekal na svou pse, dozpval.
Fism G
V dol v domech svtel nen moc,
D G D
A tak vracej se dl tou tmou.

Svence dostal i futrl posledn,
Tvj muzikant usnul, jako vdy dv
Ne zane se bt, rychle zalehni
Divn stny se maluj, stromy je aruj, vykresl msn tmou.

A Msc se opr do list strom
F
Zahrejte psniku pak jdeme dom
C G
Aby ns pnice ped okny lonice rno probudila.
Zahrejte posledn doma m ek,
Lhev dno nem a noc je jak eka
Tee jak vteina a doma peina opt mi odpustila.


Spali jsme jak trm, kdy pila tie
Docela mal, malinkat, z jehli
Ve spnku chvn na bie
Pila za nmi lesn tmou.

Fltnu ti vzala, pkn nm hrla
Dlouho byla sama, hezk sny, peje nm
e jsi pi tom tak nramn spala,
Potom nad rnem odela, dom se vrtila, do jehli, do jehli lesn tmou.