pátek 27. květen 2016
Nastavení velikosti textu: A A A
Vyhledat
Menu
 • Vítejte na stránkách Obce Červená Voda
 • Obec Červená Voda
 • Historie obce
 • Historie speciál
 • 1. Před úsvitem
 • 2. První zmínky o obci
 • 3. Schürerové a sklárny
 • 4. Na žerotínském panství
 • 5. Nástup Lichtenštejnů
 • 6. Založení Orlice
 • 7. K počátkům kapitalismu
 • 8. Konec monarchie
 • 9. Mezi světovými válkami
 • 10. Na skok za hranice
 • 11. Sjednocení Červené Vody
 • Znak obce
 • Mapa obce
 • Památky
 • Knihy a publikace
 • Pohlednice
 • Smuteční síň
 • Obecní úřad
 • Kontaktní formulář
 • SMS InfoKanál
 • Registr oznámeni
 • Povinné informace
 • Úřední deska
 • Povinně zveřejňované smlouvy
 • Dokumenty
 • Platné vyhlášky a nařízení obce
 • Směrnice a pravidla
 • Formuláře
 • Z jednání zastupitelstva
 • Výpisy z jednání RO
 • Ostatní
 • Územní plán obce
 • Plán zimní údržby
 • Jízdní řády
 • Volby
 • Obecní samospráva
 • Zastupitelstvo obce
 • Rada obce
 • Zvláštní orgány
 • Školská rada
 • Služby obce Červená Voda
 • Červenovodský zpravodaj
 • Zpravodaje ke stáhnutí
 • Obálky Červenovodského zpravodaje
 • Organizace a instituce
 • Obecní knihovna
 • Kino SPUK
 • Klub čilých babiček
 • Římskokatolická farnost Červená Voda
 • Varhany ve farním kostele
 • Sbor dobrovolných hasičů obce Červená Voda
 • Základní škola a mateřská škola Červená Voda
 • Domov důchodců sv. Zdislavy
 • Kalendář akcí
 • Společenské prostory
 • Sport
 • Plán užívání tělocvičny ZŠ
 • Sportovní areály
 • Víceúčelové sportoviště
 • Katalog místních firem
 • Formulář pro vložení firmy
 • Inzerce pro občany
 • Formulář pro zadání inzerce
 • Fotogalerie
 • Turistické informace
 • Turistická infocentra
 • Muzea
 • Vojenské opevnění
 • Rozhledny
 • Pěší turistika
 • Cykloturistika
 • Lyže
 • Lyžařská oblast Jeřáb
 • Lyžařská oblast Buková hora a Suchý vrch
 • Webkamery
 • Rozhledna na Křížové hoře
 • Užitečné odkazy
 • Linka bezpečí
 • Sociálně-právní ochrana dětí
 • Mapa stránek
 • Investiční akce
 • Plán rozvoje obce
 • Obce mikroregionu
  Jsme členy

  Hlavní strana

  Ztracený pes

  Vloženo: středa 25. květen 2016
  Vystaveno dní: 3

   V sobotu 21.5.2016 v dolní části Červené Vody (u bývalých stavebnin p.Révuse) byl nalezen pes pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

  Přílohy

  Zasedání zastupitelstva obce

  Vloženo: sobota 14. květen 2016
  Vystaveno dní: 14

  Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 23. 5. 2016 v 17 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Program viz příloha.

  Přílohy

  Otevření sběrného dvora

  Vloženo: pátek 13. květen 2016
  Vystaveno dní: 15

  Sběrný dvůr bude kromě každé středy  od 9 do 17 hod. nadále otevřen také každou sobotu v lichém týdnu, tj.v květnu a červnu takto:

  14. 5. , 28. 5., 11. 6., 25. 6.

   

  Cestovní doklady pro děti

  Vloženo: čtvrtek 12. květen 2016
  Vystaveno dní: 16

  Jak je to s cestovními doklady pro děti?

  Viz.: příloha

  Volné byty k pronájmu

  Vloženo: středa 27. duben 2016
  Vystaveno dní: 31

  Nabídka volných obecních bytů k pronájmu. Žádosti se přijímají do 20.5.2016.

  viz. příloha

  Nabídka zaměstnání

  Vloženo: pondělí 11. duben 2016
  Vystaveno dní: 47

  AVX Lanškroun

  Viz.: příloha

  Nabídka zaměstnání

  Vloženo: středa 30. březen 2016
  Vystaveno dní: 59

  Viz.: příloha

  Volné byty k pronájmu

  Vloženo: středa 23. březen 2016
  Vystaveno dní: 65

  Nabídka volných obecních bytů k pronájmu. Žádosti se přijímají do 21.4.2016.

  viz.příloha

  Sběr a svoz bioodpadu

  Vloženo: čtvrtek 17. březen 2016
  Vystaveno dní: 71

  Viz informace v příloze.

  Přílohy

  Oznámení o úvodním jednání komplexních pozemkových úprav

  Vloženo: úterý 2. únor 2016
  Vystaveno dní: 115

  Úvodní jednání komplexních pozemkových úprav k.ú. Mlýnice a Mlýnický Dvůr se uskuteční dne 17. 2. 2016 v hasičské zbrojnici v Mlýnickém Dvoře, a to

  pro k.ú. Mlýnický Dvůr vč. rozšířeného území v k.ú. Bílá Voda od 15 hod.,

  pro k.ú. Mlýnice od 17 hod.

  Více v přílohách.

  Plán rozvoje obce

  Vloženo: úterý 2. únor 2016
  Vystaveno dní: 115

  Obec se chce bavit o budoucnosti
  V lednu proběhlo několik přípravných schůzek k plánované tvorbě plánu rozvoje obce Červená Voda. Na stole bylo hned několik variant. Udělat rozvahu od stolu, pozvat k tvorbě odbornou firmu, nebo vše udělat ve vlastní režii s tím, že bude přizvána i veřejnost. Starosta, radní a následně i zastupitelstvo souhlasilo s poslední jmenovanou variantou, která je odborně pojmenovává jako komunitní plánování. Je to složitější cesta, ale tato pracnost by se měla v budoucnu několikrát vrátit. Konečný plán by totiž měl být kompromisem mezi přáními obyvatel, možnostmi organizací, které zde služby poskytují a rozpočtem obce. Po vytvoření plánu bude následovat fáze realizace, kdy jsou navržené změny a opatření uskutečňovány.
  V současné době probíhá ustanovení skupin, které budou sbírat informace, formulovat podněty a nápady pro tvorbu plánu. Celého procesu se mohou účastnit všichni, kterým nejsou potřeby občanů lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k tvorbě komunitního plánu.
  Zájemci o podrobnější informace o průběhu tvorby plánu rozvoje obce, případně s nabídkou spolupráce se mohou obrátit na koordinátora procesu, Mgr. Miroslava Berana, tel.: 608620743, e-mail: beran@cervenavoda.cz.

  Zveřejnění údajů o nemovitostech, jejichž vlastníci nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě

  Vloženo: středa 9. prosinec 2015
  Vystaveno dní: 170

  V příloze jsou zveřejněny údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě a to ve stavu ke dni k 1. 11. 2015.

  Tento seznam spolu s výzvou pro občany je zveřejněný rovněž na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde bude pravidelně aktualizován:

  http://www.uzsvm.cz/vlastnici

  Přílohy

  Nové fotografie v galerii

  Vloženo: pátek 2. říjen 2015
  Vystaveno dní: 239

  Ve fotogalerii nově fotografie ze slavnostního otevření nové železniční zastávky Červená Voda - Pod rozhlednou.

  Pozemky k zastavění rodinnými domy v lokalitě Ptáčák

  Vloženo: čtvrtek 1. říjen 2015
  Vystaveno dní: 240

  Obec Červená Voda oznamuje přípravu dalších pozemkových parcel k zastavění rodinnými domy v lokalitě Ptáčák.

  Viz informace v příloze.

  Přílohy

  Upozornění občanům

  Vloženo: úterý 22. září 2015
  Vystaveno dní: 249

   

  Povodňová komise obce Červená Voda a Obec Červená Voda, na základě provedených povodňových prohlídek, upozorňuje občany, že je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod. Majitelé pozemků jsou mimo jiné povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. Majitelé pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni mimo jiného udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody.

  Porušení výše uvedených povinností je správním deliktem, za který může být uložena fyzické nepodnikající osobě sankce až do výše 20 000,- Kč nebo až do výše 50 000,- Kč a fyzické podnikající nebo právnické osobě až do výše 100 000,- Kč nebo až do výše 500 000,- Kč.

  Proto žádáme občany o zajištění urychlenéé nápravy, předejdete tak zbytečným potížím a finančním sankcím.

  Vím já kostelíček – záchrana varhan

  Vloženo: pondělí 13. červenec 2015
  Vystaveno dní: 320

  Organizátoři tohoto dobrovolnického projektu představují svůj nejnovější plán pro získávání finančních prostředků potřebných k záchraně již třetího ze čtyř královských nástrojů – varhan z kostela Nejsvětější Trojice v Heřmanicích (viz www.vimjakostelicek.webnode.cz).

  Na začátku července 2015 byla vyhlášena akce „Pomozte a adoptujte si varhanní píšťalu“. Převodem peněz na účet veřejné sbírky s číslem 131-1324193309/0800 je možné přispět na opravu konkrétní vybrané píšťaly nebo i celého rejstříku. (viz www.vimjakostelicek.cz)

  Každý dárce obdrží originální adopční certifikát a jeho jméno bude uvedeno na pamětní tabuli umístěné na kůru kostela v Heřmanicích.

  Poskytnutá finanční částka (dar) splňuje podmínky bezúplatného plnění pro obec podle § 15 odst. 1 (pro fyzické osoby) a v případě, že je částka alespoň 2000 Kč splňuje podmínky bezúplatného plnění pro obec podle § 20 odst. 8 (pro právnické osoby) zákona 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a lze ji odečíst ze základu daně za příslušný kalendářní rok.

  Informace - pomoc v hmotné nouzi

  Vloženo: čtvrtek 9. červenec 2015
  Vystaveno dní: 324

  V souvislosti se škodami způsobenými silným větrem  během noci ze dne 7.7. na 8.7.2015 informujeme občany, jímž vítr způsobil škody na majetku,  o možnosti požádat o   mimořádnou okamžitou pomoc z prostředků pomoci hmotné nouze vyplácených  Úřadem práce ČR.

  Informace o nároku na dávku, případně pomoc při podání žádosti poskytnou pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky, Karla Čapka 316,  tlf. 465 670 862 paní Ferancová, 465 670 861 p. Strnad. 

  Žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci lze též  přímo na Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Karla Čapka 316, Králíky, tlf. 950 172 235, 950 172 322. Poskytnutí dávky, její výše se odvíjí od posouzení konkrétní situace osoby Úřadem práce ČR.

  Kontaktní osoba za Městský úřad Králíky :

   Bc. Kamila Ferancová

  Tel.: 465 670 862

  e-mail: k.ferancova@kraliky.eu 

   

  Informace k průběhu komplexních pozemkových úprav

  Vloženo: čtvrtek 4. červen 2015
  Vystaveno dní: 359

  V příloze informace k průběhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mlýnice, Mlýnický Dvůr a část Bílé Vody.

  Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky pro výkon činnosti,

  Oznámení o vyhlášení obnovy katastrálního operátu.

   

  Přílohy

  Upozornění na změny v převodu motorových vozidel

  Vloženo: čtvrtek 30. duben 2015
  Vystaveno dní: 394

  V příloze informace o změně v převodu motorových vozidel. Pokud vlastníte vozidlo, které je pouze odhlášené, je potřeba jej přihlásit nejpozději do 30.6. 2015!

  Přílohy

  Oznámení - vítání občánků

  Vloženo: pondělí 27. duben 2015
  Vystaveno dní: 397

  Vážení rodiče, s ohledem na zákon na ochranu osobních údajů žádáme rodiče nově narozených dětí, kteří mají zájem být pozváni na vítání občánků, aby tuto skutečnost sdělili na obecní úřad pí Patlokové , tel. 465 626 212 nebo e-mail: patlokova@cervenavoda.cz.

  Děkujeme za pochopení.

  Představení Charity Zábřeh

  Vloženo: pátek 20. březen 2015
  Vystaveno dní: 434

  V příloženém dokumentu se představuje Charita Zábřeh, která bude na území obce poskytovat sociální služby.

  Přílohy

  Občanská poradna

  Vloženo: pátek 20. březen 2015
  Vystaveno dní: 434

  Upozorňujeme, že v roce 2015 je Občanská poradna v Králíkách provozu KAŽDÉ ÚTERÝ od 9 do 12 hod. v budově ZŠ Moravská.

  Více informací v příloze.

  Vyvěšování plakátů

  Vloženo: pátek 20. září 2013
  Vystaveno dní: 981

      Vyvěšování plakátů probíhá zpravidla každý pátek v dopoledních hodinách. Plakáty je proto nutné dodat na obecní úřad do čtvrtka do 14 hodin.
     
      Plakáty dodané po tomto termínu budou vyvěšeny až další pátek.
   

  Soubory ke stažení

  SOCV - služby obce Červená VodaGeoportál Červená Voda
  Reklama
  Vím já kostelíček
  Kalendář akcí

  XIX. sraz historických vozidel

  sobota 4. červen 2016

  Více

  Putování za písničkou

  sobota 18. červen 2016

  Více

  Koncert skupiny kapky

  sobota 8. říjen 2016

  Více
  Katalog firem
  Soukromá inzerce
  Z fotogalerie
  Záchranný kruh