Červená Voda
Oficiální stránky obce
Červená Voda

Poplatky za komunální odpad, psy, pronájmy pozemků

Vloženo: úterý 9. března 2021
Vystaveno dní: 222

Vážení občané,

sazba poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2021 se oproti loňskému roku navýšila na 660 Kč/os. Sazbu poplatku lze snížit zapojením se do Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství (MESOH). Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 31. 3. 2021 nebo pololetně ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31. 3. 2021 a 30. 9. 2021. Více informací naleznete v obecně závazné vyhlášce obce č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhlášky obce jsou vyvěšeny na stránkách obce (www.cervenavoda.cz/vyhlasky-a-narizeni).

Splatnost poplatku ze psů je do 31. 03. 2021.

Úhrady za pronájmy pozemků jsou splatné nejpozději do 31. 03. 2021.

Poplatky výše uvedené můžete uhradit v úřední dny (pondělí a středa) hotově nebo kartou v pokladně OÚ Červená Voda nebo převodem na účet č. 1324465319/0800. Variabilní symboly zůstávají stejné jako předchozí roky.