Červená Voda
Oficiální stránky obce
Červená Voda

Informace k hlášení obecního rozhlasu

Vloženo: čtvrtek 21. března 2019
Vystaveno dní: 940

Obecní rozhlas hlásí dle aktuální potřeby či poptávky a to vždy v 10:00 a v 14:45.
Žádosti o vyhlášení přijímá podatelna obecního úřadu nejpozději 30 minut před hlášením, tedy pracovní dny do 9.30 hod. a odpoledne do 14.15 hod. Pozdě dodané žádosti budou vyřízeny v následujícím pravidelném hlášení.
Mimo standardní časy se hlásí pouze mimořádná hlášení v případě výjimečných situací jako jsou havárie či poruchy sítí, krizová ohrožení, výstrahy apod. nebo na pokyn starosty (místostarosty) obce.
Rozhlasová relace je v písemné podobě po hlášení zveřejněna také na webových stránkách obce v sekci Hlášení rozhlasu.
Provoz obecního rozhlasu zajišťuje pracovnice OÚ pí Marie Vasserbauerová.