Obec Červená Voda
Obec Červená Voda
Oficiální stránky Obce Červená Voda

http://www.cervenavoda.cz/cervenovodsky-zpravodaj

Červenovodský zpravodaj

Kulturní, zpravodajský, společenský měsíčník, který vydává Obec Červená Voda nákladem cca 400 ks. Připravuje a rediguje ho redakční rada, jmenovaná radou obce.

Uzávěrka zpravodaje pro příspěvky je kolem 22. v měsíci (v každém čísle je vždy uvedeno datum uzávěrky příštího čísla), poté je zpravodaj předán k sazbě a do tisku.

Ve zpravodaji je možno uveřejnit komerční i nekomerční inzerci. Uveřejnění nekomerční inzerce je zdarma, komerční inzeráty jsou zpoplatňovány dle schváleného ceníku.

Elektronická forma zpravodaje v přílohách.

Redakční rada Červenovodského zpravodaje

Redakce a příprava Červenovodského zpravodaje

Aktuální složení

Předseda Magdalena Patloková
Členové Mgr. Lenka Stejskalová
Anna Bílá
kontakt zpravodaj@cervenavoda.cz