neděle 30. srpen 2015
Nastavení velikosti textu: A A A
Vyhledat
Menu
 • Vítejte na stránkách Obce Červená Voda
 • Obec Červená Voda
 • Historie obce
 • Historie speciál
 • 1. Před úsvitem
 • 2. První zmínky o obci
 • 3. Schürerové a sklárny
 • 4. Na žerotínském panství
 • 5. Nástup Lichtenštejnů
 • 6. Založení Orlice
 • 7. K počátkům kapitalismu
 • 8. Konec monarchie
 • 9. Mezi světovými válkami
 • 10. Na skok za hranice
 • 11. Sjednocení Červené Vody
 • Znak obce
 • Mapa obce
 • Památky
 • Knihy a publikace
 • Pohlednice
 • Smuteční síň
 • Obecní úřad
 • Kontaktní formulář
 • SMS InfoKanál
 • Registr oznámeni
 • Povinné informace
 • Úřední deska
 • Dokumenty
 • Platné vyhlášky a nařízení obce
 • Směrnice a pravidla
 • Formuláře
 • Z jednání zastupitelstva
 • Výpisy z jednání RO
 • Ostatní
 • Územní plán obce
 • Plán zimní údržby
 • Jízdní řády
 • Volby
 • Obecní samospráva
 • Zastupitelstvo obce
 • Rada obce
 • Zvláštní orgány
 • Školská rada
 • Služby obce Červená Voda
 • Červenovodský zpravodaj
 • Zpravodaje ke stáhnutí
 • Obálky Červenovodského zpravodaje
 • Organizace a instituce
 • Obecní knihovna
 • Kino SPUK
 • Klub čilých babiček
 • Římskokatolická farnost Červená Voda
 • Varhany ve farním kostele
 • Sbor dobrovolných hasičů obce Červená Voda
 • Základní škola a mateřská škola Červená Voda
 • Domov důchodců sv. Zdislavy
 • Kalendář akcí
 • Společenské prostory
 • Sport
 • Plán užívání tělocvičny ZŠ
 • Sportovní areály
 • Víceúčelové sportoviště
 • Katalog místních firem
 • Formulář pro vložení firmy
 • Inzerce pro občany
 • Formulář pro zadání inzerce
 • Fotogalerie
 • Turistické informace
 • Turistická infocentra
 • Muzea
 • Vojenské opevnění
 • Rozhledny
 • Pěší turistika
 • Cykloturistika
 • Lyže
 • Lyžařská oblast Jeřáb
 • Lyžařská oblast Buková hora a Suchý vrch
 • Webkamery
 • Rozhledna na Křížové hoře
 • Užitečné odkazy
 • Linka bezpečí
 • Sociálně-právní ochrana dětí
 • Mapa stránek
 • Obce mikroregionu
  Jsme členy

  Hlavní strana

  Výluka železniční dopravy

  Vloženo: pondělí 24. srpen 2015
  Vystaveno dní: 7

  Ve dnech od 24. srpna od 0:01 hod. nepřetržitě do 6. září do 17:30 hod. konat nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Králíky - Mlýnický Dvůr.
  Po dobu konání výluky budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou
  dopravou.

  Ve dnech 24. - 26. srpna 2015, vždy od 8:05 do 14:30 hod. se současně
  budou konat denní výluky v úseku Lichkov - Mlýnický Dvůr. V těchto dnech
  budou vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou až do stanice Lichkov.
   

  Viz příloha

  Přílohy

  Přerušení dodávky el. energie

  Vloženo: pondělí 24. srpen 2015
  Vystaveno dní: 7

  V úterý 8. 9. 2015 od 8 do 17 hod. dojde k přerušení dodávky el. energie v části obce Bílá Voda viz mapa a oznámení BV v příloze.

  Od 7.30 do 13.30 hod. dojde k přerušení dodávky el. energie v Bílé Vodě, Moravském Karlově a Mlýnickém Dvoře.  viz oznámení MK MD v příloze.

  Upozornění občanům

  Vloženo: úterý 11. srpen 2015
  Vystaveno dní: 20

  Upozornění občanům

  Obec Červená Voda,  Služby obce Červená Voda, s.r.o. a společnost
  Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.   žádá občany, aby z
  důvodu  dlouhotrvajícího suchého období a nepříznivé hydrologické
  předpovědi v současné době maximálně omezili odběry vod z veřejného
  vodovodu za účelem zalévání zahrad a  luk (v omezené míře lze zalévat
  pouze rostliny a stromy, které v tomto období plodí), napouštění a
  obměnu vody v bazénech, a to do odvolání.

  Děkujeme za pochopení a spolupráci.

  Ing. Petr Mareš Ph.D., starosta obce
  Ing. Vilém Blümel, jednatel SOČV
  Ing. Bohuslav Vaňous, ředitel VaK

  V Červené Vodě dne 11.8.2015

  Volné byty k pronájmu

  Vloženo: úterý 4. srpen 2015
  Vystaveno dní: 27

  Nabídka volných obecních bytů k pronájmu. Žádosti se přijímají do 21. srpna 2015.

  viz.příloha

  Vím já kostelíček – záchrana varhan

  Vloženo: pondělí 13. červenec 2015
  Vystaveno dní: 49

  Organizátoři tohoto dobrovolnického projektu představují svůj nejnovější plán pro získávání finančních prostředků potřebných k záchraně již třetího ze čtyř královských nástrojů – varhan z kostela Nejsvětější Trojice v Heřmanicích (viz www.vimjakostelicek.webnode.cz).

  Na začátku července 2015 byla vyhlášena akce „Pomozte a adoptujte si varhanní píšťalu“. Převodem peněz na účet veřejné sbírky s číslem 131-1324193309/0800 je možné přispět na opravu konkrétní vybrané píšťaly nebo i celého rejstříku. (viz www.vimjakostelicek.cz)

  Každý dárce obdrží originální adopční certifikát a jeho jméno bude uvedeno na pamětní tabuli umístěné na kůru kostela v Heřmanicích.

  Poskytnutá finanční částka (dar) splňuje podmínky bezúplatného plnění pro obec podle § 15 odst. 1 (pro fyzické osoby) a v případě, že je částka alespoň 2000 Kč splňuje podmínky bezúplatného plnění pro obec podle § 20 odst. 8 (pro právnické osoby) zákona 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a lze ji odečíst ze základu daně za příslušný kalendářní rok.

  Informace - pomoc v hmotné nouzi

  Vloženo: čtvrtek 9. červenec 2015
  Vystaveno dní: 53

  V souvislosti se škodami způsobenými silným větrem  během noci ze dne 7.7. na 8.7.2015 informujeme občany, jímž vítr způsobil škody na majetku,  o možnosti požádat o   mimořádnou okamžitou pomoc z prostředků pomoci hmotné nouze vyplácených  Úřadem práce ČR.

  Informace o nároku na dávku, případně pomoc při podání žádosti poskytnou pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky, Karla Čapka 316,  tlf. 465 670 862 paní Ferancová, 465 670 861 p. Strnad. 

  Žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci lze též  přímo na Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Karla Čapka 316, Králíky, tlf. 950 172 235, 950 172 322. Poskytnutí dávky, její výše se odvíjí od posouzení konkrétní situace osoby Úřadem práce ČR.

  Kontaktní osoba za Městský úřad Králíky :

   Bc. Kamila Ferancová

  Tel.: 465 670 862

  e-mail: k.ferancova@kraliky.eu 

   

  Informace k průběhu komplexních pozemkových úprav

  Vloženo: čtvrtek 4. červen 2015
  Vystaveno dní: 88

  V příloze informace k průběhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mlýnice, Mlýnický Dvůr a část Bílé Vody.

  Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky pro výkon činnosti,

  Oznámení o vyhlášení obnovy katastrálního operátu.

   

  Přílohy

  Upozornění na změny v převodu motorových vozidel

  Vloženo: čtvrtek 30. duben 2015
  Vystaveno dní: 123

  V příloze informace o změně v převodu motorových vozidel. Pokud vlastníte vozidlo, které je pouze odhlášené, je potřeba jej přihlásit nejpozději do 30.6. 2015!

  Přílohy

  Oznámení - vítání občánků

  Vloženo: pondělí 27. duben 2015
  Vystaveno dní: 126

  Vážení rodiče, s ohledem na zákon na ochranu osobních údajů žádáme rodiče nově narozených dětí, kteří mají zájem být pozváni na vítání občánků, aby tuto skutečnost sdělili na obecní úřad pí Patlokové , tel. 465 626 212 nebo e-mail: patlokova@cervenavoda.cz.

  Děkujeme za pochopení.

  Občanská poradna

  Vloženo: pátek 20. březen 2015
  Vystaveno dní: 164

  Upozorňujeme, že v roce 2015 je Občanská poradna v Králíkách provozu KAŽDÉ ÚTERÝ od 9 do 12 hod. v budově ZŠ Moravská.

  Více informací v příloze.

  Představení Charity Zábřeh

  Vloženo: pátek 20. březen 2015
  Vystaveno dní: 164

  V příloženém dokumentu se představuje Charita Zábřeh, která bude na území obce poskytovat sociální služby.

  Přílohy

  Informace o cenách vodného a stočného

  Vloženo: pátek 19. prosinec 2014
  Vystaveno dní: 255

  Informace o cenách vodného a stočného pro zákazníky společnosti Služby obce Červená Voda s.r.o. a VaK Jablonné nad Orlicí v přílohách.

  Přílohy

  Vyvěšování plakátů

  Vloženo: pátek 20. září 2013
  Vystaveno dní: 710

      Vyvěšování plakátů probíhá zpravidla každý pátek v dopoledních hodinách. Plakáty je proto nutné dodat na obecní úřad do čtvrtka do 14 hodin.
     
      Plakáty dodané po tomto termínu budou vyvěšeny až další pátek.
   

  Katalog sociálních služeb a pomoci

  Vloženo: čtvrtek 15. listopad 2012
  Vystaveno dní: 1019

  V rámci zajištění informovanosti  obyvatel regionu o dostupných sociálních  službách vydal Pardubický kraj  „Katalogy sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji – Králicko“, Část katalogů byla distribuována obcím regionu, poskytovatelům sociálních služeb v regionu,   zájmovým sdružením působícím v regionu, lékařům. Katalogy jsou připraveny k distribuci v budově Městského úřadu Králíky na Velkém náměstí čp. 5 / na chodbě u kanceláře odboru školství, kultury a tělovýchovy/, dále pak na odborech městského úřadu na budově Karla Čapka 316. V případě momentálního rozebrání katalogů na uvedených  místech  je možné výtisk katalogu  získat na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky, Karla Čapka čp. 316.
  V elektronické verzi je katalog k dispozici na webových stránkách města – www.kraliky.eu (Úřední deska/ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví/Obecné informace).

  Viz příloha.

  Přílohy

  SOCV - služby obce Červená Voda
  Reklama
  Vím já kostelíček
  Kalendář akcí

  fotbalové utkání

  neděle 4. říjen 2015

  Více

  Prodej chovné drůbeže

  úterý 6. říjen 2015

  Více

  fotbalové utkání

  sobota 10. říjen 2015

  Více
  Katalog firem
  Soukromá inzerce
  Z fotogalerie
  Záchranný kruh